Skallerup Seaside Resort ligger med en unik placering midt i fredet natur nord for Lønstrup.

Sommerhusejere skal holde sig væk fra husene

Hjørring Kommune har givet sommerhusejere i Lønstrup ved vestkysten i Vendsyssel besked om, at de holde sig væk fra deres huse.

Jorden ved sommerhusene på vejene Bredningen, Hagen og Tangen i Lønstrup, er så porøs, at man frygter, at skrænten styrter sammen. Derfor har ejerne fået et såkaldt rømningspåbud fra Hjørring Kommune – et forbud mod at opholde sig i husene, skriver TV2Nord ifølge bt.dk.

”Der er opstået revner og brudlinjer, og der kan være fare for, at husene kan styrte i havet, hvis der kommer et skred”, fortæller Torben Mangaard Frandsen, chef for byggeri og ejendomme i Hjørring Kommune.

Rømningspåbuddet har ført til, at kommunen nu er i dialog med grundejerne for at afgøre, hvad der skal ske med husene, der ligger 4-6 meter fra klinten.

Hvis det ikke er muligt at sikre husene, vil rømningspåbuddet blive fulgt af et nedrivningspåbud – og regningen skal sommerhusejerne selv betale.

Torben Mangaard Frandsen understreger over for TV2Nord, at det endnu er alt for tidligt at sige, hvorvidt husene skal pilles ned eller ej.

Ifølge Kystdirektoratet, har havet de seneste 50 år gravet 100 meter af kysten ved Lønstrup. Hvis ikke kystsikring sætter en stopper for havet, vil der på grund af klimaforandringerne forsvinde endnu mere af klinten de næste 50 år. Statistisk vurderer man, at det bliver mere end to meter om året.

Ulovlig kystsikring
Kysten i Lønstrup er et såkaldt Natura 2000-område udpeget af EU som særligt bevaringsværdigt, og må ikke ændres af mennesker. Derfor har sommerhusejerne fået nej, når de har søgt om lov til at kystsikre.

I december tog ukendte gerningsmænd ifølge TV2 sagen i egen hånd, da de jævnede klitterne med jorden og skubbede de store mængder jord ud over stranden i Lønstrup.

Der er indgivet politianmeldelser i sagen, og formanden for teknisk udvalg i Hjørring Kommune vil arbejde for, at miljøministeren tager den presserende sag med til EU, så fredningen kan ophæves, eller der kan etableres en mere permanent kystsikring.

Relaterede artikler:

Kirken på klinten tages ned

Skallerup i dansk Top 5

Flere livreddere til Vesterhavet

x

Læs Også

Turisme giver 18.000 arbejdspladser i Vestjylland

Dansk Erhverv og Dansk Industri roser det nye turismesamarbejde mellem de 11 kommuner på Jyllands vestkyst. Dansk Industri savner dog et højere ambitionsniveau.

Hård kritik af Københavns Kommune

”Helt til grin” og ”kritisabel beslutning,” siger Dansk Erhverv; mens Wonderful Copenhagen kalder Københavns Kommunes beslutning en ”de facto nedlæggelse af WoCo’s event-indsats.”

Større turismevækst i Danmarks nabolande

Trods vækst i antallet af overnatninger i de fire første måneder af 2018, er antallet af udenlandske turister større i nabolande som Norge, Sverige og Tyskland.

Samarbejde skal øge vestkystturisme

For første gang går de jyske vestkystkommuner sammen i storstilet projekt for at øge turismeomsætningen og skabe flere arbejdspladser. Der er navnlig fokus på 18 feriesteder.

Legoland fylder 50 år

Legoland er en af Danmarks største turistattraktioner, og den populære forlystelsespark runder et halvt hundrede år i morgen, den 7. juni.

Rabat til Molslinjen sendes tilbage til Destination Bornholm

Destination Bornholm får glæde af de rabatter, som bliver givet til Molslinjen, når rederiet begynder færgebetjening til øen senere på året.