Fra årsskiftet bliver der indført nye pas i Sverige. Foto: Svensk politi

Svenskerne får nye pas

Fra årsskiftet bliver der indført nye pas og identitetskort i Sverige for at øge sikkerheden. Passene får blandt andet et ”svævende” personbillede og et pasnummer på ni tegn.

Svenskerne kan se frem til at få nye pas fra 1. januar 2022.

De svenske myndigheder har besluttet at ændre udseendet af passene for at opretholde høj dokumentsikkerhed og kvalitet internationalt. Også svenskernes identitetskort bliver ændret, skriver det svenske politi i en pressemeddelelse.

De nye pas og identitetskort bliver de første i verden med et såkaldt ”flydende billede”. Denne sikkerhedsdetalje er udviklet, fordi falsknere er blevet bedre til at efterligne det nuværende billede i passet. Det nye pasbillede vil i stedet virke, som om det ”svæver” i flere vinkler afhængigt af betragterens position.

Herudover vil de nye pas også indeholde flere billeder af indehaveren, der eksempelvis kan ses under ultraviolet lys. Billeder af indehaveren, der er gemt på et digitalt lagringsmedie, vil desuden kunne ses i farver, hvilket skal være med til at lette grænseovergang.

Ny udformning af pasnummer
Det svenske politi oplyser videre, at indehaverens underskrift flyttes til indersiden af passets forside for bedre at forebygge misbrug. En anden sikkerhedsdetalje findes samme sted i form af et indehaver-billede, som er dækket af en ”variabel beskyttelsesmekanisme”.

Pasnummer og identitetskortnummer vil ligeledes ændre sig. I stedet for den nuværende ottecifrede struktur vil der i stedet benyttes en alfanumerisk serie (både cifre og bogstaver) bestående af ni tegn. Dette for at sikre, at gamle pasnumre ikke misbruges.

Billede af det nye svenske identitetskort og pas. Foto: Svensk politi

De visuelle ændringer i passet suppleres af digitale ændringer i form af en ny chip med forbedret kryptografisk beskyttelse. Den nye chip vil kunne åbne indholdet af det digitale lagringsmedie PACE (Password Authenticated Connection Establishment) og også CAN (Card Access Number). Den forældede metode, BAC (Basic Access Control), udgår med de nye pas.

De nye svenske identitetskort har siden august 2021 indeholdt fingeraftryk, og ellers får kortene også de nye sikkerhedsdetaljer og design i lighed med de nye pas.

Naturen pryder nye pas
Det er ikke kun sikkerhedsopdateringer, der præger de nye svenske pas. Passene får ligeledes et gennemgående visuelt tema om natur og grønt som løvtræer i syd og nåletræer i nord – karakteristiske tegn for Sverige.

Herudover er trækfugle blevet brugt for at symbolisere menneskets ret til fri bevægelighed. Trækfugle bevæger sig som bekendt over flere landegrænser, som mennesket også er i stand til via luften, vandet eller landjorden.

De nye pas og identitetskort med øget sikkerhed og visuelle ændringer kan tidligst bestilles fra årsskiftet. Nuværende pas og identitetskort er fortsat gyldige indtil udløbsdato, men såfremt man ønsker det, kan man altså få dem udskiftet før tid.

 

Relaterede artikler:

Trykfejl i svenske pas

Danskerne skal have nyt pas

Danske pas fortsat blandt verdens ti bedste