Trafikstyrelsen politianmelder Danmarks Radio

droneLUFTFART: Efter Danmarks Radio igen har fløjet ulovligt med en drone, har Trafikstyrelsen bedt politiet gå ind i sagen. DR fik sidste år indskærpelse fra styrelsen efter at have fløjet ulovligt med en drone.

”Det er meget frustrerende som myndighed, når vi oplever en ligegyldighed for loven. Og når det er gentagne gange, er vi nødsaget til at reagere. Derfor har vi i dag anmeldt DR til politiet,” siger kommunikationsmedarbejder i Trafikstyrelsen, Mads Gundelund Gerlach.

Det seneste eksempel på overtrædelse af luftfartsloven var 6. juli, hvor Danmarks Radio sendte en drone over et sommerhusområde. En klokkeklar overtrædelse af loven, lyder det fra Trafikstyrelsen.

”Vi er klar over, at der er fantastiske muligheder for at lave billeder ved hjælp af droner, men der er ingen undskyldning for at bryde loven. Og når man allerede har fået en advarsel, men alligevel vælger at bryde loven, er vi nødsaget til at stoppe det,” siger Mads Gundelund Gerlach og tilføjer: ”Droneteknologien er i rivende udvikling. Men derfor skal man overholde loven. For hvis man mister kontrollen over sin drone, kan det få alvorlige konsekvenser, hvis den ryger ned i hovedet på en forbipasserende.”

Regler for droneflyvning: Afstanden til bymæssig bebyggelse og større offentlig vej skal være mindst 150 meter. Flyvningen skal udføres så andres liv og ejendom ikke udsættes for fare. Flyvehøjden må højst være 100 m over terræn.

Tæt bebyggede områder, herunder sommerhusområder, samt områder, hvor et større antal mennesker er samlet i fri luft, må ikke overflyves. Afstanden til en offentlig flyveplads skal være mindst 5 km. og 8 km. til en militærflyvestation, oplyser Trafikstyrelsen.