Erhvervs- og fritidsrejsende i Københavns Lufthavn. Arkivfoto: Københavns Lufthavn.

Tre udfordringer i vejen for grønnere erhvervsrejser

BT4Europe opfordrer nu EU til at tage livtag med tre nøgleudfordringer, som sammenslutningen mener er til hinder for den grønne omstilling i erhvervsrejsebranchen.

Hensynet til miljøet og den påvirkning, som vi mennesker har på naturen, spiller i stigende grad en større rolle både i den offentlige debat, men også når der træffes beslutninger på arbejdspladserne og i privatlivet hos en del personer.

Det gælder også hos European Network of Business Travel Associations, der benytter det forkortede navn BT4Europe. Det er en sammenslutning af rejseindkøbere af forretningsrejser fra hele Europa, som Danish Business Travel Association (DBTA) er medstifter af.

BT4Europe har identificeret en række udfordringer, som branchen står over for, og sammenslutningen har dernæst udarbejdet flere anbefalinger til tiltag, som har til hensigt at gøre det nemmere for virksomheder at træffe et grønt valg, når de i fremtiden skal sende deres medarbejdere ud at rejse i forbindelse med jobbet.

På baggrund af analysen peger BT4Europe på tre punkter, som sammenslutningen mener er vigtige, og man har til hensigt at bede EU om at gøre noget ved.

Miljøet skal gøres lige så vigtigt som prisen
Det første punkt er, at man bør sørge for, miljøpåvirkningen af en given rejse i fremtiden vægter lige så tungt som prisen, når medarbejdere rejser i forbindelse med deres arbejde.

I øjeblikket er erhvervsrejsebranchen udfordret af, at der er en mangel på informationer, om hvor store CO2-udledninger som en rejse vil generere, i de bookingsystemer, der benyttes. Derudover mener BT4Europe også, det er nødvendigt, at der fastsættes en fælles standard, som kan benyttes på tværs af Europa til at udregne miljøpåvirkningen ved både transport og indkvartering.

Derudover bør informationer om mulighederne for at rejse via jernbane integreres i systemet på lige fod med flyrejser og udlejningsbiler således, at det bliver et reelt alternativ for kunderne, og EU bør sikre, at det bliver muligt at booke billetter til sammenhængende rejser på tværs af landegrænser og med forskellige operatører.

Skal indberette medarbejderes pendlervaner
I tillæg hertil ønsker BT4Europe også en højere grad af gennemsigtighed om hvor meget CO2, som erhvervsrejserne udleder, og derfor skal adgang til gratis CO2-beregninger for forretningsrejser være en ret for kunderne.

Sammenslutningen opfordrer EU til at gøre det til et krav, at virksomheder i rejsebranchen indrapporterer mængden af CO2-udledningerne ved de rejser, der er blevet solgt. Såfremt et krav ikke er nok, bør EU sikre, at det sker ved lov samt yde støtte til indkøb af relevante IT-løsninger, så selskaberne får mulighed for at tilgå dataet.

Derudover ønsker BT4Europe også, at EU fastsætter retningslinjer for, at virksomheder fremover skal indberette hvorledes deres medarbejdere pendler til og fra arbejde, da dette område også påvirker miljøet. Disse ting tilsammen vil gøre det nemmere for branchen at dokumentere hvor stort et klimaaftryk, som erhvervsrejserne efterlader, er meldingen fra sammenslutningen.

Ønsker standardmetode til CO2-udreninger
BT4Europe mener desuden, at det også er et nøglepunkt, at der indføres en standardmetode, som benyttes til at udregne hvor store mængder udledninger, som erhvervsrejserne tegner sig for. I dag er det sådan, at forskellige offentlige og private organisationer har udviklet egne udregningsmetoder grundet fraværet af en anerkendt fælles standard for, hvordan den slags udregninger skal foretages, og det er en udfordring.

Derimod mener sammenslutningen, at kvaliteten af det datagrundlag som virksomhederne indrapporterer, vil blive forbedret, såfremt EU fastsætter en standard, og et sådant arbejde pågår faktisk i øjeblikket.

I EU er man nemlig i gang med en proces, der skal munde ud i, at der foreligger en standardmetode for udregning af CO2-emissioner fra transportsektoren, og sammenslutningen opfordrer derfor til, at omfanget af dette arbejde bredes ud, så det indbefatter alle former for rejser, heriblandt forretningsrejser.

”Vi har identificeret en række fælles data-udfordringer, som vil være til hinder for den grønne omstilling i branchen, hvis ikke de bliver løst, eller der fastsættes ny lovgivning, hvor det er nødvendigt. Vi må lokke hullerne og indføre en fælles standard for dataet, hvis det skal lykkes at gøre vores branche grøn,” udtaler bestyrelsesformand Patrick W. Diemer fra BT4Europe.


Relaterede artikler:

Bæredygtighed skal styrke dansk erhvervsturisme

Rejsebureau klar med beregner af feriens CO2-aftryk

Dansk rejseportal vil CO2-udligne pakkerejser