Danske turisme skaber direkte og indirekte tæt på 138.000 arbejdspladser, heraf er cirka ti procent i Transportvirksomheder. Arkivfoto fra Aalborg Lufthavn.

Turismen giver 137.000 danske arbejdspladser

Et stigende turismeforbrug i Danmark skabte fra 2015 til 2016 i alt 11.200 nye arbejdspladser, viser ny undersøgelse fra VisitDenmark.

Det samlede turismeforbrug i Danmark nåede i 2016 op på 108 milliarder kroner – en stigning på 5,6 procent sammenlignet med året før. Af disse var 40,7 milliarder kroner direkte indtægter til de offentlige kasser i form af moms, skatter og afgifter.
Det øgede forbrug svarer til, at der ifølge beregningsmodeller kom omkring 11.200 flere direkte eller indirekte arbejdspladser i det danske turismeerhverv – dermed skaber turismen fuldtidsbeskæftigelse til 137.700 i Danmark.

Tallene stammer fra den nye ”Turismen i Danmark,” hvor VisitDenmark samler viden og data fra en række analyser og beskriver turismen i Danmark.

De 137.700 arbejdspladser i eller i forbindelse med turismesektoren fordeler sig ifølge opgørelsen fra VisitDenmark med 36 procent i hovedstaden, i alt 48.700 beskæftigede.
Herefter følger Syddanmark med 28.350 arbejdspladser, i alt 21 procent af det samlede antal; Midtjylland har ifølge beregningerne 26.600 arbejdspladser, eller 20 procent, Sjælland minus hovedstaden har 16.800 jobs i eller i forbindelse med turisme, i alt 12 procent, mens Nordjylland har 15.250 turismerelaterede arbejdspladser, 11 procent af det totale antal i Danmark.

Flest ansatte på restauranter og værtshuse
Den årlige turismeanalyse fra VisitDenmark kigger også på, hvordan arbejdspladserne skabt direkte eller indirekte af turismeerhvervet fordeler sig mellem en række fagområder.

Her topper Restauranter og værtshuse med 26 procent, kategorien Andre har 18 procent, Detailhandel 16 procent, Overnatningssteder 15 procent og Transportvirksomheder 10 procent.

Flest overnattede i lejet feriehus
Tallene fra VisitDenmarks opgørelse ”Turismen i Danmark” ser blandt andet også på, hvor turisterne – danske som udenlandske – sidste år overnattede i Danmark.

Med 52,4 millioner overnatninger blev 2017 nemlig rekordår for dansk turisme. Heraf var 19,2 millioner overnatninger i lejet feriehus, i alt 37 procent.
Herefter fulgte Hotel med 15,5 millioner overnatninger – eller 30 procent af det samlede antal overnatninger; 21 procent af overnatningerne sidste år i Danmark var på Camping, i alt 10,8 millioner, der var 3,9 millioner på Feriecentre (syv procent), fire procent på Vandrerhjem (i alt to millioner), mens kategorien Lystbådehavne sidste år havde 900.000 registrerede overnatninger fra danske og udenlandske turister – to procent af det samlede antal.

De 52,4 millioner turisme overnatninger sidste år i Danmark fordelte sig med 12,5 millioner i Region Hovedstaden (24 procent af det samlede tal); af overnatningerne i Hovedstaden var 56 procent fra udenlandske turister.

Region Syddanmark havde i alt 16,3 millioner turistovernatninger i 2017 (31 procent), Region Midtjylland 11,2 millioner (21 procent), Region Nordjylland 7,7 millioner (15 procent), mens Region Sjælland sidste år havde 4,7 millioner overnatninger, i alt ni procent af det samlede tal. Region Sjælland var den region i Danmark med færrest udenlandske overnatninger målt i procenter, nemlig 34.

Relaterede artikler:

Danmark nordisk mester i turist-import

Madturisme for milliarder

Turisme giver 18.000 arbejdspladser i Vestjylland