Der skal mere turbo på turismevæksten på den jyske vestkyst, hvor hovedparten af turisterne overnatter i lejede ferieboliger. Arkivfoto.

Turisme giver 18.000 arbejdspladser i Vestjylland

Dansk Erhverv og Dansk Industri roser det nye turismesamarbejde mellem de 11 kommuner på Jyllands vestkyst. Dansk Industri savner dog et højere ambitionsniveau.

Der er mange penge at hente for aktørerne indenfor turismen på den jyske vestkyst – ikke mindst ved at stå sammen og markedsføre sig som én destination.

Det er en af baggrundene for at de 11 kommuner ved Jyllands vestkyst samt de tre jyske regioner netop har meddelt, at de for første gang vil samarbejde om at trække flere danske og udenlandske turister til området. Det overordnede mål er at gøre den jyske vestkyst til en af Nordeuropas førende kystdestinationer.

Og det udspil tager arbejdsgiverforeningerne Dansk Erhverv og Dansk Industri godt imod. Den klart største gruppe af udenlandske turister i det vestjyske kommer fra Tyskland, et marked chef for turisme og oplevelsesøkonomi i Dansk Erhverv, Lars Ramme Nielsen, kender særdeles godt fra sine år som markedschef for VisitDenmark i netop Tyskland.

Lars Ramme Nielsen siger til STANDBY.dk: ”De tyske gæster er klart største udenlandske turistgruppe på den jyske vestkyst. Alene Ringkøbing Skjern kommune har årligt flere tyske turister end der er i hele Sverige, mens Lemvig kommune har flere tyske turister end der er i Københavns kommune.”

Tal fra Dansk Erhverv viser, at i 2016 var der 17,3 millioner registrerede overnatninger i de 11 jyske vestkystkommuner, heraf boede 65 procent i lejet feriehus, mens næststørste overnatningsform var camping med 19 procent.

I alt var der i 2016 samlet 14,3 milliarder kroner i omsætning fra turisterne ved den jyske vestkyst, hvoraf udlændinge stod for cirka halvdelen. Og med afledte effekter giver turismen cirka 18.000 arbejdspladser i de vestjyske kommuner.

Udviklingsplan kan sætte standard
Den netop præsenterede udviklingsplan for turismen på Vestkysten er netop lanceret af de 11 vestkystkommuner, de tre jyske regioner og fonden Dansk Kyst- og Naturturisme.

Dansk Erhverv hæfter sig særligt ved, at planen er sket i tæt samarbejde med de private turismeaktører, og at planen har sigte på at skabe øget omsætning og beskæftigelse i den private turismesektor langs Vestkysten.

”Det er særligt positivt at planen tager fat, hvor potentialet er størst. Det gælder overnatningskapacitet, manglende synlighed og samarbejde og et i dag svagt investeringsniveau,” siger Lars Ramme Nielsen og fortsætter:

”Udviklingsplanens fokus på destinationsudvikling og at skabe større og stærkere destinationer er helt i tråd med fremtidens turismefremmesystem. Det er meget positivt, at udviklingsplanen vil eksekvere på behovet for øgede investeringer i ny kommerciel overnatnings- og oplevelseskapacitet, samtidig med at den lægger op til en øget samtænkning mellem offentlige og private investeringer.”

Savner højere ambitionsniveau
Der er også tilfredshed med det nye udspil fra det vestjyske fra Dansk Industri; herfra siger fagleder for turisme Sune K. Jensen: ”Den nye udviklingsplan er den første af sin slags og et fantastisk nybrud i dansk turisme. Målet er at øge antallet af overnatninger med 23 millioner i 2025 og nå en samlet omsætning i turismen på 22 milliarder kroner.”

I planen anbefaler parterne, at fokusere og prioritere indsatsen på 18 særlige feriesteder på den jyske vestkyst – fremfor at smøre indsatsen tyndt ud over hele Vestkysten.

”Udviklingsplanen ligger i god forlængelse af aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening om at fokusere og samle den offentlige turismeindsats på 15-25 tværkommunale destinationer. For det danske turismeerhverv er det afgørende at få skabt større og mere slagkraftige destinationer. Det kræves, hvis vi skal formå at tiltrække og fastholde de udenlandske turister,” siger Sune K. Jensen og tilføjer:

”Det er positivt, at man vil øge omsætningen, men ambitionsniveauet kunne godt have været højere. Vi skal blive endnu bedre til at synliggøre de mange tilbud, som vi allerede har langs Vestkysten, ligesom vi skal udvikle nye tilbud – ikke mindst til de dage, hvor vejret driller.”

DI er enig i, at et centralt indsatsområde i udviklingsplanen for Vestkysten er, at overnatningskapaciteten skal udvides og udvikles, så arealerne udnyttes bedre.

”Det er vigtigt, at landspolitikerne nu giver kommunerne på Vestkysten og turisterhvervet mulighed for at investere og udvikle tidssvarende overnatningskapacitet. Det betyder, at der skal ses på mulighederne for at opføre flere sommerhuse og at campingpladserne skal have mulighed for at investere i flere og større campinghytter,” siger Sune K. Jensen.

Relaterede artikler:

Samarbejde skal øge vestkystturisme

Færre destinationsselskaber skal fremme turismen

Dansk Erhverv skifter turismechef