”Det skal være den store majoritet af færdigvaccinerede danskerne, Udenrigsministeriets rejsevejledninger rådgiver først,” lyder det fra DRF og RID. Arkivfoto fra Münchens lufthavn.

”UM’s rejsevejledninger afspejler ikke virkeligheden”

De to danske rejsebureauforeninger ønsker nye rejsevejledningerne for lande uden for EU. ”UM’s vejledninger skaber forvirring og usikkerhed blandt rejsende og rejsebureauer,” lyder kritikken.

Danmarks Rejsebureau Forening og RID, Rejsearrangører i Danmark – charterselskabernes brancheforening, presser igen på for at få ændret prioriteringer og formuleringer i de danske rejsevejledninger.

I en fælles pressemeddelelse skriver de to brancheforeninger i dag blandt andet: ”Fredag den 24. september meddelte Norge og Sverige, at de ændrer deres rejsevejledninger og åbner for rejser til udlandet. Ikke alene til EU-lande, men til hele verden med virkning fra 1. oktober.

De norske og svenske ændringer giver stof til eftertanke om Udenrigsministeriets rejsevejledninger for danske rejsende, for de skal naturligvis følge det norske og svenske eksempel og åbne generelt for rejser til destinationer uden for EU. Nu!”

DRF og RID skriver også, at selvom de fleste danskere i dag er vaccinerede eller tidligere smittede og derfor kan rejse ganske frit i næsten hele verden, ”så afspejler Udenrigsministeriets rejsevejledninger ikke denne virkelighed.

I stedet skaber UM’s rejsevejledninger forvirring og usikkerhed blandt både rejsende og rejsebureauer ved fortsat at fastholde, at verden udenfor EU er ”orange,” selvom vaccinerede og tidligere smittede allerede frit kan rejse til de pågældende lande,” skriver rejsebureauforeningerne i pressemeddelelsen.

DRF og RID understreger, at rejsevejledningerne er ”et stærkt rådgivningsværktøj, som alle relevante aktører, herunder de rejsende selv, rejsebureauer og forsikringsselskaber tillægger stor betydning og ”retter ind efter.”

Væk med orange
Men, fortsætter RID og DRF, ”dét fremgår ikke tydeligt nok af rejsevejledningerne, at ministeriets fraråden af ikke-nødvendige rejser til tredjelande, der er orange i rejsevejledningerne, ikke gælder færdigvaccinerede og tidligere smittede.”

Cirka tre ud af fire danskere er færdigvaccineret, tallet fra Statens Serum Institut var i går 74,3 procent.

”Danmark bør snarest muligt ophæve rejserestriktionerne til tredjelande generelt,” lyder det fra DRF og RID, der fortsætter:

”Alternativt skal de danske rejsevejledninger ”vendes om”, så de afspejler de allerede gældende ud- og indrejseregler for vaccinerede og tidligere smittede. Kort sagt vil ændringen indebære, at den orange farve forsvinder og erstattes af en grøn (=corona-lavrisikoområde) for langt de fleste af verdens lande.”

Rejsevejledningerne, foreslår rejsebureauforeninger, skal fokusere på at rådgive den langt overvejende del af danskerne, de færdigvaccinerede eller tidligere smittede, mens rejserådene for ikke-vaccinerede skal fremgå af en separat del af vejledningen.

”Omdrejningspunktet er, at den vigtige information om, at man gerne må rejse til lande uden for EU, hvis man er vaccineret eller tidligere smittet, ikke skal gemme sig et eller flere klik væk i rejsevejledningen for et land,” lyder det fra DRF og RID.

De danske rejsevejledninger har i dag fire primære farvelægninger af lande: Grøn: Vær opmærksom, Gul: Vær ekstra forsigtig, Orange: Unødvendige rejser frarådes og Rød: Alle rejser frarådes. ”Skraveret orange” betyder, UM fraråder ikke-nødvendige rejser til et land på grund af betydelige indrejserestriktioner.

Udenrigsministeriet skriver i sine ugentlige pressemeddelelser i forbindelse med opdateringerne på fredage: ”Erhvervsrejsende, færdigvaccinerede og deres medrejsende børn samt tidligere smittede frarådes ikke rejser til orange lande og regioner.”

I en kommentar til dagens kritik fra Danmarks Rejsebureau Forening og RID siger direktør i Udenrigsministeriets Borgerservice, der blandt står for rejsevejledningerne, Erik Brøgger Rasmussen, til Ritzau, at rejsevejledningerne er tydelige for enhver.

“Som rejseselskaberne selv gør opmærksom på, er der ikke noget, der hindrer folk i at rejse, og vi gør det meget klart, at færdigvaccinerede kan rejse til hele verden med mindre et land er rødt. Og lige nu er der ingen røde lande.

Det lægger vi ikke skjul på, og det står i alle rejsevejledninger og de pressemeddelelser, vi ugentligt sender ud. Det er rejseselskaberne heller ikke i tvivl om,” siger Erik Brøgger Rasmussen.

Relaterede artikler:

UM på vej med ændringer i rejsevejledninger

Spies vil også sende gæster til orange rejselande

”Færdigvaccinering gør salg af rejser meget lettere”