Vejret spiller ikke den store rolle i erstatningssag

ONSDAGSKLUMME: Fornuften og sikkerheden var den egentlige sejrherre, da SAS i sidste uge vandt Højesteretssagen, efter en flyvning til Washington på grund af dårligt vejr. – Hos Trafikstyrelsen er 90 procent af flyselskabernes undskyldsregister ’teknik’, men den går langtfra hjem hver gang.

Af Ejvind Olesen

Danskerne klager mere over en flyforsinkelse og henviser til EU satserne end de gør i England og Frankrig. Da standby.dk sidst checkede statistikken hos Trafikstyrelsen, lignede tallene på et år 9.000 klager fra engelske og franske passagerer til deres respektive luftfartsmyndigheder, mens der i Danmark var tæt på  3.000. Sat i forhold til indbyggertal klart flest til den danske trafikstyrelse.

Hvordan forholdene er ved de civile domstole vides ikke, men hos by- og landsret peger pilen støt opad. Formentlig via forskellige firmaer med dusørjægere, som driver opsøgende virke for at tjene 25 procent af erstatningsbeløbet.

I Trafikstyrelsens behandlede sager er ca. 90 procent forsinkelser med teknik som undskyldning. De resterende er alt muligt andet, men de færreste drejer sig om dårligt vejr, som i den omhandlede SAS-sag.

Der er næppe tvivl om, at der nu vil blive afgjort flere sager til fordel for flyselskaberne. Både byret og landsret skeler meget til en højesteretsafgørelse. Ser man på afgørelserne indtil nu, tyder meget på, at Trafikstyrelse og landsret er mest enige om udfaldet, som en kombination af ekspertviden og jurister.

Om den nye dom kan man populært sige, at ’fornuft og sikkerhed har været afgørende’. Sikkerheden må aldrig komme i fare for at undgå en forsinkelse (ud over tre timer). Noget som piloterne har været ude at advare imod.

Myten om, at forbrugerne næsten altid vinder, holder ikke. Allerede for to år siden var der godt 1.600 klager på et år, som blev vurderet efter EU direktiv 261. De blev af Trafikstyrelsen dømt således: 350 blev forligt, i 225 fik forbrugerne ret, 175 blev afvist, 300 blev henvist til andre myndigheder. Andre 300 kunne ikke behandles. Hertil kommer en diverse pulje, fordi en sag først skal sendes til det pågældende flyselskab.

For en ordens skyld skal bemærkes, at en enkelt sag godt kan indeholde både 50 og 100 passagerer i grupper. Det samlede klagetal, og dermed den udmeldte erstatning, har til dato kostet flyselskaberne store millionbeløb.

Teknik har normalt ikke noget med vejret at gøre, men kan indirekte få det.

Der bliver gang i ventelisterne i retssalene i den kommende tid. Også på den internationale scene har en afgørelse i en dansk Højesteret stor betydning.