Direktør tiltalt for mandatsvig

Den tidligere direktør for statens skole for flymekanikere og piloter, Luftfartsskolen, tiltales nu for mandatsvig. Direktør Michael Burgess, er blevet anmeldt af skolens nye bestyrelse på grund af en handel med en flysimulator mellem skolen og dens daværende formelle ejer, det nu konkursramte selskab Aviation Assistance A/S, som Burgess ejede. Mistanken går på, at direktøren benyttede handlen til at kanalisere offentlige skolemidler over i egen lomme.
Burgess, som tidligere har været involveret i konkursskandalen omkring Klaus Riskær Pedersens finansselskaber, vil ikke udtale sig om anklagerne. Det vil til gengæld Statsadvokat Henning Thiesen som bekræfter, at to personer er tiltalt i sagen.
Luftfartsskolens bestyrelse har forgæves søgt at finde nye ejere, men uden held. Skolen vil nu færdiggøre uddannelsen af de sidste 44 elever, og derefter lukke sig selv, som omtalt på www.standby.dk i går.

Skrevet af