Afrikansk luftrum under lup

IATA, den international luftfartsorganisation, bryder sig ikke om den høje uheldsfrekvens i afrikansk luftrum. Selv om Afrika kun har tre procent af verdens samlede flytrafik, står kontinentet for 17% af alvorlige ulykker i perioden fra 1992 til 2001.Det er Aviation Safety Network, der rapporterer til IATA, som nu nedsætter en overvågningskomite.

Skrevet af