Nationalparker står for udpegning

Politikerne håber på at kunne udpege en eller flere nationalparker inden juli måned. Det letteste er at forudse de områder, der ikke bliver udpeget, fortæller nyhedsportalen Altinget, der har opremset kandidaternes position:De stærke kandidater:

Thy

Kongernes Nordsjælland

Mols BjergeSvage kandidater:

Læsø

VadehavetKandidater, der ikke har gjort sig specielt bemærket:

Lille Vildmose

Det kulturhistoriske landskab på Roskilde- og Lejreegnen

Åmosen-Tissø

MønJokere:

Skjern Å
Skrevet af