Grønlandsk kapital ind i Arctic Travel Group

Grenland Ventures andel af selskabet er dermed 23,5 %. Samtidig indtræder et bestyrelsesmedlem udpeget af Greenland Venture i ATGs bestyrelse på lige fod med de øvrige ejeres repræsentanter.

“Vi er meget glade for, at der nu også er grønlandsk kapital i ATG,” siger bestyrelsesformand Søren Rasmussen.

“Det har hele tiden været vores håb, at også grønlandske investorer ville indtræde i ATG. Forankringen i det grønlandske samfund er efter vores mening en væsentlig forudsætning for, at ATG bliver en succes også på langt sigt. Vi opfatter derfor Greenland Ventures indtræden i ejerkredsen som en meget væsentlig styrkelse af ATG.”

Den samlede aktiekapital i ATG er dermed 15,7 millioner kr. Udover aktiekapitalen har ATG tilvejebragt et solidt kapitalberedskab, så bestyrelsesformand Søren Rasmussen er optimistisk:

“ATG har et solidt grundlag til at realisere den strategiplan, som vi lavede ved etableringen af ATG. 1. trin var, at vi købte de kommercielle aktiviteter i Arctic Umiaq Line. Nu har vi realiseret næste trin ved, at vi har fået en grønlandsk investor ind i ejerkredsen.”

Ud over Greenland Venture er aktionærerne i Arctic Travel Group de tre rejsebureauer Albatros Travel, Profil Rejser og Topas Adventure Travel samt adm. direktør Søren Andersen.

Skrevet af