IATA: Lufttrafikken tilbage på normalt niveau

Den kommercielle flytrafik i verden er nu tilbage til niveauet fra før SARS, Irak-krig, terrorangreb i USA og andre genvorligheder, der har plaget flyselskaberne i de seneste tre år. Ifølge IATA’s adm. direktør, Giovanni Bisignani, er niveauet for de første fem måneder af 2004 faktisk højere end i samme periode i 2000, der var det sidste ”normale” år for luftfarten.
RPK steg globalt set med 38 % i maj måned 2004 i forhold til samme måned sidste år, mens fremgangen for de første fem måneder af i år var på 19 %. Set i forhold til de første fem måneder af 2000 er stigningen på ni pct.
IATA-direktøren fremhævede i øvrigt ved fremlæggelsen af de positive tal, at med det nuværende prisniveau på olie – omkring 33 USD pr. tønde – vil hver dollars fordyrelse på olieprisen koste luftfartsindustrien omkring én mia. USD på årsplan.

Skrevet af