Kreativ aftale bag Sterling-salg

Direktør og storaktionær i det købende selskab, FL Groups Hannes Smárasson var her til formiddag i København, hvor han mødtes med analytikere og presse for at forklare baggrunden for opkøbet af lavprisselskabet Sterling.
Handlen effektueres pr. 1. januar 2006, men for at blive en realitet skal tre betingelser være opfyldt, ifølge Smárasson. Først og fremmest skal konkurrencemyndighederne give tilladelse til, at handlen kan gennemføres. Dernæst skal Sterling præstere et ”planmæssigt forløb” i sin turn around plan, som tidligere er annonceret til at tage 18 måneder. Og endelig skal Sterling den 1. januar have 300 millioner danske kroner i likvide beholdninger. Hvis blot én af disse tre betingelser ikke er opfyldt på skæringsdatoen, kan FL Group principielt trække sig igen.
Selve prisen på 1,5 milliarder danske kroner betales med 1,1 milliarder kontant, medens de sidste 400 millioner erlægges som aktier i FL Group. Aktierne kan tidligst videresælges den 1. marts 2007, og FL Group tilvejebringer aktierne ved nytegning.
Ifølge Hannes Smárasson skal de 1,1 milliarder kroner betales kontant i begyndelsen af 2006, men beløbet kan variere med op til en halv milliard. Det er nemlig en forudsætning, at Sterling i 2006 præsterer et overskud på 350 millioner kroner. Og for hver krone, dette budgettal måtte vise sig at være anderledes, når 2006 er omme, justeres prisen efter at være ganget med 3,5. Det betyder, at hvis Sterling altså for eksempel. ”kun” præsterer et overskud på 250 millioner kroner., så er budgetafvigelsen på minus 100 millioner kroner., og FL Group skal have 350 millioner retur fra sælgeren af Sterling, Fons Eignarhaldsfelag. Tilsvarende forudsættes det i aftalen, at hvis Sterling klarer sig bedre end forventet, vil prisen stige.
Men da FL Group overtager kontrollen med Sterling allerede ved 2006-regnskabsårets begyndelse, er det urealistisk at forestille sig, at Sterling kommer til at præstere et overskud på mere end de 350 millioner kroner. Enhver ekstra krone i overskud i Sterling vil nemlig medføre en forøgelse af købsprisen på selskabet på 3,50 krone for FL Group.

Skrevet af