Carnival aflyser 12 krydstogter

Carnival Cruise Lines har valgt at aflyse 10 krydstogter med Carnival Triumph og to europæiske togter med Carnival Sunshine for at gennemføre grundige eftersyn på grund af tekniske problemer på tre af rederiets skibe.

Passagerer, der allerede har booket de påvirkede togter, får alle penge refunderet og 25% rabat på fremtidige krydstogter med rederiet.

Der bliver gennemført betydelige investeringer for at sikre skibene mod effekten ved eventuelle tekniske problemer, så selve hoteldriften kan opretholdes ved nødgeneratorer.

Tidligere på året standede passagererne på Carnival Triumph ude på havet i fem dage på grund af motorproblemer og siden led både Carnival Dream og Carnival Legend af manglende motorkraft.

Carnival Triumph står først til søs igen den 3. juni, mens Sunshine, som er i tørdok til eftersyn, starter igen den 5. maj.