Dansk Erhverv har præsenteret udspil der skal hjælpe den hårdt trængte danske hotel- og restaurationsbranche. Her kig fra poolen på taget af Tivolis Nimb-hotel. Arkivpressefoto Bax Lindhardt for Tivoli.

Dansk Erhverv med ny kampagne for hotelbranchen

Halv moms for hoteller og restaurationer, flere internationale kongresser og sportsevents i Danmark plus øget kamp mod Airbnb og bookingportaler, er punkter i ny plan fra Dansk Erhverv.

Dansk Erhverv foreslår nu en række initiativer til at skabe tiltrængt øget aktivitet i hotel- og restaurationsbranchen samt inspirere en kommende politisk handlingsplan for området.

”Dansk turisme, hotel- og restaurationsbranchen er i knæ. Konsekvenserne er tusindvis af tabte arbejdspladser, store underskud og lange udsigter til en normalisering. Vi skal gøre alt for at genrejse branchen, og i den forbindelse bør der snarest udarbejdes målrettede genåbningsinitiativer, hvilket vi nu lancerer konkrete bud på,” siger Brian Mikkelsen, administrerende direktør i Dansk Erhverv, og påpeger, at arbejdet også skal løftes fra politisk hold.

”Dansk Erhverv opfordrer regeringen og Folketinget til hurtigst muligt påbegynder arbejdet med tiltag, der kan bidrage til at genrejse branchen. Tiltagene skal sikre omsætning i branchen og bidrage til, at nogle af de strukturelle begrænsninger, som dansk turisme har kæmpet med i mange år, fjernes,” siger Brian Mikkelsen.

Turismeerhvervet er sat 20 år tilbage
Tilbage i 2018 brugte udenlandske turister 57,7 milliarder i Danmark, oplyser Dansk Erhverv. Dette forbrug er et udtryk for turismens eksportindtægter, og dermed stod turismen for 4,6 procent af den danske eksport.

Men netop offentliggjorte 2020-tal tegner desværre et helt andet billede, lyder det fra Dansk Erhverv.

Udenlandske turisters forbrug i Danmark blev mere end halveret i 2020. Halveringen betyder, at erhvervet i 2020 mistede over 33 milliarder kroner i omsætning fra udenlandske turister. Turismeerhvervet er dermed sat 20 år tilbage, oplyser brancheforeningen og henviser til netop opgjorte tal fra Danmarks Statistik.

De viser, at hotel- og restaurationsbranchen tabte 21 milliarder i omsætning i 2020. Det svarer til en tilbagegang på 31,6 procent.

”Tallene taler sit tydelige sprog, og hvis ikke vi handler nu – og bliver særdeles konkrete i en fart, risikerer vi at udsigten forbliver dyster for branchen. Derfor lancerer vi nu forslag til målrettede indsatser, der kan genrejse hotel- og restaurationsbranchen,” siger Brian Mikkelsen.

Disse forslag er:
Fjern begrænsningen på underskudsfremførsel

Modregning af årene 2020 og 2021 i 2018 og 2019

Fuld momsafløftning for virksomheders restaurantbesøg

Halvering af momsen for hotel- og restauration i et år

Danmarks markedsandele af internationale møder, kongresser og sportsevents skal øges

Håndhævelse og fair konkurrence med Airbnb (I sine kommentarer til forslagene skriver Dansk Erhverv blandt andet: “Gæster der benytter Airbnb yder et positivt bidrag til samfundsøkonomien. Men samtidig udfordrer Airbnbs forretningsmodel rammerne for fair konkurrence. Begge forhold danner baggrund for lovgivningen på området, men håndhævelsen er udfordret)

Opgør med bookingportalernes pris-paritets-klausuler (Her om skriver Dansk Erhverv: “Dansk Erhverv mener, at duopolet på markedet begrænser konkurrencen. Samtidig medfører portalernes insisteren på de såkaldte snævre prisklausuler, som dikterer hotellernes prisfastsættelse, at konkurrencen begrænses til skade for såvel hoteller som forbrugere. Dansk Erhverv ønsker på den baggrund, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen prioriterer en ny, gennemgribende analyse af markedssituationen på hotelbookingområdet)

Hele oplægget til planen fra Dansk Erhverv kan læses via dette link.

Relaterede artikler:

Forventer markant vækst i forretningsrejser i år

Airbnb-chef: Færre firmarejser og flere ferierejser

Danske hoteller vil skabe alternativ bookingportal