Dansk turisme nytænker serviceniveau

Horestas adm. direktør, Katia Knipschildt Østergaard, underskriver det nye danske Oplevelsesmanifest.

TURISME: Toppen af dansk turisme i spidsen for at for at løfte serviceniveauet i Danmark. Det gør de ved at underskrive manifest med punkter som service- og turistbranchen kan lade sig inspirere af.

Underskrivelsen fandt sted forleden på Hotel Bella Sky Det nye oplevelsesmanifest med syv punkter, som landets service- og turistbranche kan lade sig inspirere af. Omkring 50 repræsentanter fra turismebranchen var samlet til workshop.

Oplevelsesmanifestet er udarbejdet af NICE, et innovationsprojekt, som arbejder for at skabe en national bevægelse, der gør Danmark verdenskendt for god service og mindeværdige oplevelser.

Underskrivelsen af manifestet markerer samtidig en milepæl, hvor projektet nu går fra at være et regionalt til et nationalt projekt.

”Oplevelsesmanifestet er et skridt på vejen mod at gøre Danmark verdenskendt for unikke serviceoplevelser. De syv punkter i manifestet giver os fælles forståelsesramme for, hvad der skal til for at flytte fokus fra levere en ydelse til at skabe mindeværdige oplevelser sammen med vores gæster,” siger Karen Brosbøl Wulf, projektleder i NICE.

Med det nye oplevelsesmanifest er målet at inspirere virksomhederne til at tænke serviceoplevelser på nye måder via cases, nye målemetoder og nye modeller.

”Vores ambition med manifestet er, at virksomhederne bruger manifestet som inspiration i arbejdet med at skabe bedre serviceoplevelser sammen med gæsten,” siger Karen Brosbøl Wulf.

En af de aktører, som støtter det nye manifest, er BC Hospitality Group, en af Danmarks største virksomheder inden for hoteller og konferencer:

”I kampen om at tiltrække flere turister, må vi sætte fokus på andre konkurrenceparametre end pris og kvalitet. På servicedelen scorer Danmark desværre ofte relativt lavt,” siger Allan L. Agerholm, koncerndirektør i BC (Bella Center) Hospitality Group.

NICE-projektet blev søsat i 2013 og de syv punkter i Oplevelsesmanifestet er: Oplevelsesfokuseret virksomhedskultur, autentiske, nysgerrige og passionerede medarbejdere, nytænkning, ledelsens engagement, tillid og råderum til medarbejdere, oplevelser i alle kontaktflader og kompetente medarbejdere og ledere.