Danske Busvognmænd klager over ’piratkørsel’

Estisk turistbus ved Nyboder i København i april i år, foto fra Danske Busvognmænd.

TURISME: Over 371 udenlandske busser kørte denne sommer ’cabotagekørsel’ i København, 65 af de udenlandske busser opholdt sig længere end de af Trafikstyrelsen tilladte tre måneder og kan derfor betegnes som piratkørsel, siger Danske Busvognmænd.

Den omfattende cabotagekørsel betyder tabt omsætning til danske virksomheder og social dumping, lyder det fra Danske Busvognmænd.

Cabotagekørsel er ifølge Trafikstyrelsen ’kørsel for fremmed regning mellem to punkter i Danmark, som ikke er registreret i Danmark’.

I april begyndte foreningen Danske Busvognmænd sammen med chauffører og vognmænd indsamling af dokumentation for udenlandske bussers cabotagekørsel i København.

Denne sommer har danske chauffører og vognmænd sendt over 2.000 billeder ind af udenlandske busser på dansk jord.

Det vrimler, ifølge Danske Busvognmænd, med særligt polske, estiske og litauiske busser i København, som grundet lave lønomkostninger i Østeuropa og lempelig EU-lovgivning kan underbyde danske vognmænd og chauffører, når der f.eks. skal køres sightseeing for krydstogtskibene i København.

Sågar spanske, bulgarske og græske busser tager fra Sydeuropa til København for at køre buskørsel på det danske marked, hedder det fra Danske Busvognmænd.

Situationen er ifølge Steen Bundgaard, direktør i Danske Busvognmænd, uholdbar. Han ser gerne, at man på europæisk niveau finder fælles regler, der forhindrer, at busser kan køre tomme fra Syd- og Østeuropa til for eksempel Danmark for at underbyde danske vognmænd og tage danske chaufførjobs til skade for både erhvervslivet og statskassen.

”Vores omfattende undersøgelse understreger alvoren og kræver handling. Til sammenligning har vognmændene i København og omegn ca. 365 turistbusser. De konkurrerer over sommeren med 371 udenlandske busser, der kan køre passagerer på det danske marked til østeuropæiske priser. Det er stærkt konkurrenceforvridende og ender i værste fald med social dumping,” siger Steen Bundgaard.

Danske Busvognmænd har fremlagt undersøgelsens resultater for Folketingets medlemmer.

Kommende direktør i Danske Busvognmænd, Michael Nielsen, har over for EU-Kommissionen gjort behovet for en regulering af bussernes cabotagekørsel klart.