I 2019 passerede hver dag i snit 18.600 personbiler Øresundsbron – nu er tallet på vej op imod rekordåret. Arkivfoto for Øresundsbron: Johan Nilsson.

Danskerne kører over Øresundsbron som aldrig før

Sommertrafikken over Øresundsbron er godt i gang – indtil nu har danske fritidskunder kørt mere end i samme periode 2019. Svenskerne er dog ikke lige så flittige den modsatte vej.

”Den danske fritidstrafik nåede allerede her i foråret op til niveauet før coronakrisen. Og på det seneste ser vi, at danskerne kører mere over Øresundsbron end i 2019, året før coronakrisen. Det er glædeligt ikke mindst for turisme- og oplevelsesbranchen i Sverige, der har savnet besøg fra nabolandet Danmark.”

Det siger Berit Vestergaard, salgs- og marketingdirektør for Øresundsbron, der ejes og drives af Øresundsbro Konsortiet, der ejes ligeligt af den danske og svenske stat.

I pressemeddelelsen skriver Øresundsbron, at siden månedsskriftet juni-juli har fritidstrafikken over Øresundsbron taget et hop opad, og det er først og fremmest danske kunder, der har bidraget til det.

”Sommerudflugter og ferie på den anden side af Øresund er endelig blevet nemt igen, og vi ser at mange danskere kører over Øresundsbron til destinationer i Sverige og på Bornholm,” siger Berit Vestergaard.

Flere danskere, færre svenskere
Fritidstrafikken over Øresundsbron for danske aftalekunder var syv procent højere i uge 26 og 27 i år end samme periode 2019, til gengæld lå den svenske fritidstrafik 13 procent lavere.

”Flere faktorer har indflydelse på, at svenske fritidskunder endnu ikke er oppe på niveauet fra 2019. Det skyldes blandt andet store valutaforskelle mellem den danske og svenske krone, og at den svenske rejseaktivitet via Københavns Lufthavn endnu ikke er på helt samme niveau som før corona,” vurderer Berit Vestergaard.

Samlet set var de danske og svenske aftalekunders fritidstrafik kun tre procent lavere i uge 26 og 27 i år end samme periode i rekordåret 2019.

16 kilometer Øresundsforbindelse
I snit havde Øresundsbron sidste år 11.318 personbiler om dagen, i alt cirka 4,1 millioner personbiler blev det til i hele 2021.

Det var et fald fra 2019, året før coronakrisen, på 39 procent. I 2019 passerede i snit 18.600 personbiler Øresundsbron hver dag.

Selve Øresundsbron er den faste forbindelse mellem Sverige og Danmark. Den er 16 kilometer lang og består af en bro, en tunnel og den kunstige ø Peberholm.

Relaterede artikler:fo

Øresundsbron mistede næsten halvdelen af trafikken

Færgerederi forventer fortsat stigende passagertal

Grænsekontrol halverer personrejser over Øresund