De to DFDS-færger på København-Oslo-ruten, Crown Seaways, til venstre, og Pearl Seaways, har siden januar ligget stille i Københavns Havn på grund af coronakrisen. Fra juli sejler de igen, og fra efteråret kan de bruge landstrøm i Københavns Havn. Arkivpressefoto: DFDS.

DFDS først med landstrøm i Københavns Havn

Til efteråret skifter DFDS til landstrøm når rederiets færger er ved kaj i København. Det reducerer luftforurenende stoffer i København. Rederiet forventer igen at sejle til Oslo fra 2. juli.

Projektet med landstrømsanlæg ved DFDS-terminalen i København er et samarbejde mellem CMP (Copenhagen Malmö Port) og DFDS med svenske Actemium som entreprenør og COWI som teknisk rådgiver.

Anlægget forventes at være operationelt i sensommeren og vil gøre det muligt for DFDS’ færger på København-Frederikshavn-Oslo ruten at reducere skibenes CO2, kuldioxid, udledning markant mens de er i havn, oplyser DFDS i en pressemeddelelse.

Ruten har på grund af coronakrisen ikke været sejlet siden januar, men Nicole Seroff, DFDS’ kommunikationsdirektør, oplyser til STANDBY.DK, at den daglige rute i begge retninger forventes genåbnet ud af København fra 2. juli og fra Oslo dagen efter.

Landstrømsanlægget ved DFDS-kajerne bliver de første af sin art i Københavns Havn. Når landstrømsanlægget er etableret, kan DFDS-færgerne slukke generatorer og reducere udslippene af luftforurenende stoffer samt partikler, lyder det fra DFDS.

DFDS ønsker ikke at oplyse, hvor meget man forventer at kunne spare ved at skifte til landstrøm.

Vi ser landstrømsprojektet som en miljøinvestering, der ikke har en direkte økonomisk payback. “Vi oplyser gevinsten ved mulighed CO2- reduktion, men vi har ikke opgjort et regnskab på økonomisk besparelse eller gevinst for DFDS,” siger Nicole Seroff.

Landstrøm i Oslo siden 2019
”Vi har siden 2019 brugt landstrøm på vores skibe i Oslo havn og ser frem til også at nedbringe mængden af luftforurenende stoffer og partikler når skibene ligger ved DFDS’ terminal i Københavns havn,” siger Torben Carlsen, koncernchef i DFDS og fortsætter:

”Vi ved fra Oslo, at det har en særdeles positiv påvirkning for miljøet i og omkring havnen og i særdeleshed for de beboere, der bor tæt på vores terminaler.”

Og Barbara Scheel Agersnap, administrerende direktør for Copenhagen Malmö Port, siger i pressemeddelelsen: ”Landstrømsinitiativet i Københavns Havn er af stor betydning for os og en vigtig milepæl i vores arbejde med at bidrage til FN’s globale holdbarhedsmål. At virkeliggøre dette i tæt samarbejde med DFDS føles rigtigt godt og vi glæder os til at færgerne allerede i sommer kan tilsluttes landstrøm, når de ligger ved kaj i København.”

Bruger 912 tons kuldioxid af i Københavns Havn
Ifølge en COWI-rapport, bestilt af Københavns Kommune, med overskriften “Analyse af alternative energikilder til krydstogtskibe,” anslås det, at tilslutningen af landstrøm til DFDS-færgerne vil give en årlig reduktion af emissionerne på cirka 912 tons kuldioxid, 18 tons NOx og 0,4 tons partikler.

Samlet set svarer det en reduktion på 1,6 procent af biltrafikken i København med hensyn til NOx (kvælstofoxider).

Under normale rejseår sejler DFDS-færgerne dagligt tur-retur mellem Oslo og København med over 700 sejladser med totalt omkring 800.000 passagerer. Ruten er DFDS’ største med overnattende gæster.

Relaterede artikler:

Dansk-tysk færgerute genåbner efter et halvt år

Rederier har meget fragt men næsten ingen gæster

Rederi fik sit nye flagskib til Danmark