(DK) Luftfartsinspektør til Part M/Part 145 søges

Vil du være med til at sikre stabil og sikker luftfart sammen med andre entusiaster? Har du erfaring med og interesse for luftdygtighed? – så er det måske dig vi søger.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen søger dygtige og engagerede kollegaer til Center for luftfart. Sammen med ca. 110 engagerede kollegaer skal du være med til at tage hånd om reguleringen af og tilsynet med sikkerheden i den civile luftfart i Danmark.

Du vil indgå i et team med 30 dygtige og engagerede kollegaer. Teamet fører tilsyn med luftfartøjers luftdygtighed, både den initiale og den løbende, samt operative og tekniske organisationer (Part M/MF, Part-145, Part-21), udfører godkendelser og vejleder branchen. Vi arbejder alle for at gøre en positiv forskel inden for luftfart.

Uddannelsesforløb
Indledningsvis gennemgår du et uddannelsesforløb, som vil blive tilpasset ud fra din baggrund og erfaring. Uddannelsesforløbet er en kombination af interne og eksterne kurser samt selvstudie og sidemandsoplæring.

Din hverdag som luftfartsinspektør
Den rette profil vil blive tilbudt en stilling som enten sagsbehandlende eller udgående luftfartsinspektør primært inden for Part M.

Som udgående luftfartsinspektør vil du have ansvaret for et antal organisationer som din primære opgave. Det betyder, at du blandt andet skal:

  • planlægge og gennemføre tilsyn
  • behandle ansøgninger fra organisationerne
  • vejlede organisationer om relevant lovgivning

Som sagsbehandlende luftfartsinspektør vil din primære arbejdsopgave bestå i at:

  • behandle ansøgninger fra organisationerne
  • vejlede organisationer om relevant lovgivning

Udover de primære opgaver vil der typisk være opgaver, som kræver en stor grad af tværfaglig koordination (mellem de forskellige luftfartsområder) og ikke mindst standardiseringsaktiviteter.

Teamet arbejder desuden med national og international regeludarbejdelse, interne procedurer og informationsmateriale, hvor du kan blive inddraget som fageksperten. Udover et varieret og udfordrende job, som kræver højt fagligt niveau, lægger vi vægt på løbende kompetenceudvikling. Det betyder for din hverdag, at du vil skulle deltage i faglige møder og fagligt relevante kurser.

Da organisationerne og kursusudbyderne både er placeret i Danmark og udlandet, må der påregnes en vis rejseaktivitet.

Hvad kan du forvente af dine kommende kolleger?
Vores team består bl.a. af flymekanikere, jurister og ingeniører. Vi har en uformel omgangstone og højt til loftet.

Du vil få engagerede kolleger, som tager ansvar, viser omsorg og hjælper hinanden. Selvom vi har en spændende og til tider udfordrende hverdag, prioriterer vi at bibeholde et godt arbejdsmiljø, der også rummer plads til fritid og familieliv.

Hvem er du?
Det er vigtigt, at du har mod på udfordringer, kan arbejde selvstændigt og struktureret, og kan holde overblikket i en hverdag, hvor tempoet kan være højt. Vi lægger også vægt på, at du:

  • kan samarbejde på tværs af faggrupper
  • er ambitiøs og leverer høj kvalitet
  • er velformuleret i skrift og tale, både på dansk og engelsk
  • formår at se det væsentligste i en sag
  • har en fornemmelse for, hvordan en moderne ”embedsmand” gør en forskel gennem såvel tilsyn som vejledning

Vi forventer, at du har en baggrund som flymekaniker, ingeniør eller tilsvarende. Vi ser det som en fordel, hvis du har arbejdet med styring af luftdygtighed og/eller kvalitetsstyring i en CAMO. Lyst, mod og energi er en daglig nødvendighed, når du skal sætte dig ind i faglige områder og problemstillinger. Din viden og erfaring skal du kunne omsætte til konkrete resultater, og dermed bidrage til en stabil og sikker luftfart i Danmark.

Løn og ansættelsesforhold
Stillingen er en fast stilling på 37 timer. Ansættelsen sker efter gældende overenskomst mellem den pågældende faglige organisation og Finansministeriet, med mulighed for forhandling af tillæg efter kvalifikationer. Stillingen er til besættelse pr. 1. maj 2019 eller hurtigst muligt.

Om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er en styrelse under Transport-, Bygnings- og Boligministeriet med ansvar og opgaver på tværs af transportformerne jernbane, vej, luftfart og havne samt regulering af bygge- og boligområdet. Vi er netop flyttet ind i et nyt kontordomicil på Kalvebod Brygge lige ved Fisketorvet.

Du kan læse mere om os på www.tbst.dk.

Du kommer til at arbejde sammen med en bred vifte af specialister og generalister. Styrelsen ønsker en medarbejdersammensætning, der afspejler det omgivende danske samfund. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Yderligere information
Du kan få mere at vide om stillingen hos luftfartsinspektør John Schwarz på tlf. 4178 0515.

Ansøgning
Send din ansøgning via Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens elektroniske ansøgningsportal på www.tbst.dk senest den tirsdag den 19. marts 2019.

I ansøgningen vil vi bede dig anføre, om du har interesse for at være sagsbehandlende eller udgående luftfartsinspektør.

Der anvendes test i forbindelse med ansættelsesprocessen.

Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 13 og 14.

Udløber: 19.03.2019