Debat: Jeg er træt af eksperter

Af Michael Andersen, chef for Silkeborg Turistbureau og President Skål International Jylland.

Sommersæsonen står for døren og dermed formentlig pressens (og jeg mener i denne sammenhæng naturligvis ikke turisme-fagpressen!) sædvanlige bevågenhed omkring Danmarks turisme – agurketid, med andre ord.Jeg ville derfor også egentlig blot have rystet på hovedet af Janne Liburds udtalelser – og gjorde det da også. Vi er vante til det – agurketiden.Når jeg alligevel sætter mig til tasterne, er det foranlediget af ordet “ekspertvurderinger” i Jyllands-Postens artikel med Janne Liburds. Jeg er efterhånden temmelig træt af eksperter!For det første forekommer det mig (men jeg har ikke statistisk belæg), at langt de fleste af ekspertudsagnene /ekspertvurderingerne osv. omkring turisme er negative.Seneste eksempel er det, Ejvind Olesen selv behandler i dagens artikel, men jeg har opfattelsen af, at stort set hver gang en af eksperterne udtaler sig, så er det om ting, som klart – efter ekspertens mening – skal gøres anderledes.Egentlig mærkeligt, at Turist-Danmark ikke er lukket for længe siden – med så meget, som skulle have været gjort på andre måder! Gad vide, hvor mange af ekspertudtalelserne, som er gjort på lige så tynde grundlag som udtalelserne fra Janne Liburd?For det andet, hvad er så en ekspert? At primært Lise Lyck og nu altså også Janne Liburd har klaret at gøre sig synlige i pressen beror naturligvis på et dygtigt PR-arbejde fra deres side.Om det er dem selv, pressen eller andre, der har påklæbet dem ekspertværdigheden, ved jeg ikke, men jeg husker ikke nogen “officiel udpegelse” af Lyck, Liburd eller andre til eksperter.Jeg kender hverken Lyck eller Liburd personligt og anfægter naturligvis ikke deres stillinger og faglighed.Jeg kan ydermere se på nettet, at Liburd har arbejdet i flere år med turisme på det akademiske plan. Lycks CV nævner ikke årstal, men hun har givetvis også været med i flere år. Det som falder mig for brystet er, at det forekommer mig, at et par enkelte har taget patent på ekspertværdigheden omkring turisme her i Danmark.Om det er (selv-)bevidst eller forårsaget af fx pressen, ved jeg ikke, men det virker utrolig ensidigt. Da “ekspert” mig bekendt ikke er en beskyttet titel, kan jeg pege på en mængde eksperter indenfor den danske turisme – folk, som har fingeren på pulsen, som har stor, bred og lang erfaring, som har indsigt og udsigt, som er … ja: eksperter! Måske man skulle lade nogle af disse komme til orde af og til – og måske dermed få et nok så nuanceret billede af dansk turisme!Nå – nok om eksperter og vrøvl! Jeg vil begive mig tilbage til virkeligheden, til den danske sommer, til de tusindvis af turister som i (sidste) weekend fylder Silkeborg til Riverboat Jazzfestival – og til alle dagligdagens turismeeksperter, som yder et formidabelt stykke arbejde for vores gæster og for et spændende dansk erhverv!

Skrevet af