Læserne igen uenige med Rejse-Ankenævnet

Af Poul HedemannDet er et varmt emne for tiden i hvilken udstrækning, der skal ydes erstatning ved flyforsinkelser (EU-forordning 17. febr. 2005). I sidste uges quick poll – og i en detaljeret gennemgang af hele sagen i februarudgaven af Take Off – er en klage over Iberias behandling af passagerer, som ikke kom med selskabets fly fra København, fordi det ikke var muligt at lande på grund af vejret. Derfor vendte Iberia-flyet i København. Og de sidste kom først af sted dagen efter og blev et døgn forsinket.Kunden klagede bl. a. over mistet feriedag, ekstra transportudgifter til og fra lufthavn og manglende tilbud om hotelophold i ventetiden.670 stemte om sagen her i Take Offs quick poll sidste fredag. 359 eller 54 procent mente ikke, der skulle gives erstatning, mens 311 eller 46 procent var af en anden opfattelse.Rejse-Ankenævnet behandlede ikke sagen efter pakkerejseloven, da der kun var tale om flyrejse. Alligevel finder nævnet anledning til at give klageren erstatning for taxaudgifter 1.700 kr. samt et nedslag på 800 kr. i prisen. Iberia skal betale 2.500 kr. til klageren og 3.500 kr. i sagsomkostningsbeløb til Ankenævnet.Som en af grundene bemærker Ankenævnet, at klagen ikke er blevet tilbudt indkvartering på hotel og forplejning i ventetiden. Lige netop dette vil blive kraftigt diskuteret i rejsebranchen den kommende tid.

Skrevet af