En Kulturby er ingen turistmagnet

ONSDAGSKLUMME: Vi blev næsten væltet omkuld med pressemeddelelser om, hvor stor en lykke det var for både Aarhus og Danmark, at Aarhus blev årets kulturby. Ikke mindst om betydningen for turismen. Nu er vi mere end halvvejs uden at kende resultatet, men derfor kan man da godt mene noget om dette EU initiativ.

Af Ejvind Olesen

Gennem mange år har jeg haft en vis skepsis, når jeg modtog stribevis af pressemeddelelser om den sande lykke det er, at blive valgt til årets europæiske kulturby. Og om hvad det betyder for byen, turismen og erhvervslivet – og sidst men ikke mindst kulturlivet.

Flere gange er jeg inviteret af turistorganisationerne i det pågældende land for at tegne et billede af alle herlighederne og for at høre fra turistchefen, borgmesteren og forretningslivet, hvad det kommer til at betyde. For sjovs skyld har jeg spurgt flere i byen om de kan huske, hvem der var turistbyen sidste år. Med et sørgeligt resultat.

Ind imellem kan det være helt rart at få sin opfattelse bekræftet, og det fik jeg med Berlingskes leder i går. ’Pengene kan bruges bedre end til kulturhovedstæder’, var overskriften.

Nu skal ret være ret. Vejret i denne sommer har indtil nu været et møgvejr. Aarhus har flere kulturelle perler. Kunstmuseet Aros. Den gamle By og Moesgaard Museum. Men de var der jo også i forvejen.

En tysk journalist har besøgt Aarhus med det kritiske blik. Lederen spørger: ”EU initiativet startede i 1985.Hvilke byer var sidste år kulturhovedstæder? Hvis et projekt er dødfødt bag et skrivebord, kan man ikke vente store resultater i den anden ende.” lyder det fra den tyske avis.

Vi hører heller ikke meget i dansk presse om den lille by på Cypern, som sammen med Aarhus har titlen i år.

En redaktør fra Süddeutsche Zeitung lægger ikke fingrene imellem. Han finder, at ”selve projektet er en farce uden tungtvejende betydning – men til gengæld dybt attraktivt for enhver bureaukrat med et tomt skrivebord og en ph.d. i oplevelsesøkonomi. Tanken med kulturbyer virker bare forældet og bør byttes ud med andre idéer.”

Hvis vi ikke have haft Google kunne vi godt her på standby.dk have udskrevet en konkurrence om, hvem der var kulturbyer i fjor.

Vi røber hemmeligheden. Det var San Sebastian i Spanien og Wroclaw i Polen.

Men det vidste du naturligvis godt.