Er vi syndere, fordi vi flyver?

Miljøekspert stiller det overaskende spørgsmål. Er aflad for CO2-udslip på flyrejser andet end at dulme samvittigheden?

Hvad i alverden er det der sker? Måske kunne man forvente, at Alternatives medlemmer advokerer for, at vi skal flyve mindre, og det skal de have lov til. At de nu selv er med til at øge forvirringen ved at flyve mere end de fleste andre, er ikke just med til at skabe klarhed over, hvad der skader miljøet.

De fleste danskere er tilsyneladende ikke parate til at betale aflad. I modsætning til Alternatives politiske ordfører, Carolina Magdalene Maier, som nu har betalt 1.000 kroner for sin synd med sine mange flyverejser. Medieomtalen har pirret til samvittigheden.

Undgå skærsilden
Om hun og andre, som måtte have betalt aflad for flyrejsen, undgår Skærsilden af den grund, ved ingen. Men begrebet i den katolske kirke kendes helt tilbage til omkring 1035, da det blev kendt, at man kunne få eftergivet sin straf og måske endda undgår skærsilden ved at købe et afladsbrev og være med til at betale for Peterskirken. Det hørte jeg om, da jeg første gang var i Rom i begyndelsen af halvtredserne. Og dengang var det ikke just flyrejser man talte om.

De få, som i dag er villige til at betale et beløb til et eller andet miljøregnskab, sætter det næppe i forbindelse med deres religion. Vil de vide noget om afladsbreve, som ikke eksisterer mere, kan de i dag finde det første danske eksemplar fra 1454 på Nationalmuseet i København.

Når det gælder flyverejser, er der mange måder at betale ”miljøgælden” på, hvis man mener at have syndet. SAS hjælper selv til ved at CO2-kompensere for solgte ungdomsbilletter til unge under 26 år. I Norge og Sverige lægger man en afgift på flybilletter, og i Norge er der nu forslag om, at man maksimalt må købe 10 flyrejser om året. 

Plant mere skov
Nu er det så, at forvirringen bliver total.  Kan vi overhovedet få aflad for denne utrolige synd, som FN`s klimapanel mener det er? Det er ifølge seneste rapport (Berlingske) slet ikke nok at reducere vores CO2-udledning.” Vi bliver,” siger FN`s eksperter,” nødt til at plante langt mere skov og omlægge vores tilværelse.”

Hvordan vort liv skal omlægges defineres ikke nærmere. Mange vil mene, at det skal FN ikke blande sig. Det gør til gengæld miljøorganisationen Noahs ekspert Palle Bendsen. Han siger til avisen:

 ”Det er fint at kalde kompensation for flyverejser for aflad, for det har ingen anden funktion end at dulme samvittigheden hos folk, der har lyst til at flyve. At påstå det har en effekt, er at putte folk blår i øjnene. Hvis man er optaget af klimaet, skal man ikke flyve mere end allerhøjest nødvendigt.”

Flyselskabernes ansvar
Hvad siger SAS mon til det? Og alle de andre flyselskaber, hvoraf en del ligesom SAS har indrømmet deres synd. Men at lade være med at flyve er næppe den rigtige måde at undgå skærsilden på for et flyselskab.

Jeg tror det vil blive mere påskønnet, hvis man fortsat satser på en ansvarlig og omsorgsfuld virksomhed med blik for rationel drift og fortsat reduktion af fossile brændstoffer. Med løbende indkøb af nyt materiel i håb om, at flyfabrikkerne får mere gang i forskning om nye energiformer og renere udstødning.

Og derefter lade Vorherre om at bestemme, hvem der synder. Det må selv FN rette sig efter.