Færre konkurser end frygtet

”I 2009 mærkede Danmark for alvor den økonomiske krise. I forhold til mange andre brancher lykkedes det imidlertid rejsebranchen at undgå så mange og så store konkurser i 2009, som det ellers var frygtet. En af de primære årsager var branchens evne til løbende at tilpasse kapaciteten – både hvad angår personale og udbud af rejser – til en faldende efterspørgsel, samt villigheden til at konsolidere”, skriver direktør Birgitte Fjeldhoff i forbindelse med Rejsegarantifondens årsrapport. 

 

Fonden måtte i 2009 træde til og udbetale erstatning til rejsekunder i forbindelse med otte rejsearrangørers konkurser, men omfanget af konkurserne var væsentligt lavere end de foregående år.

 

Fondens samlede resultat blev et overskud på ca. 39 millioner kroner, hvorefter fondens egenkapital ultimo 2009 udgjorde ca. 70 mio. mod ca. 31 mio. ultimo 2008. Det store overskud fremkommer ved, at de formueopbyggende bidrag vedrørende pakkerejser solgt i 2009 – som blev indført pr. 1. januar 2009 pga. fondens lave egenkapital – er indregnet som en indtægt.

 

”Pr. 1. januar 2010 blev rejsegarantifondsloven ændret, så private kunder nu har mulighed for at tilkøbe en konkursdækning i Rejsegarantifonden, når de køber en flybillet eller lejer bil i udlandet. Det har ikke tidligere været muligt for rejsekunder, der kun købte flybillet eller kun lejede bil i udlandet, at få dækning i Rejsegarantifonden, så der er tale om en væsentlig forbedring for forbrugerne. Det er obligatorisk for dansk etablerede rejseudbydere at tilbyde konkursdækningen, når de sælger en flybillet eller billeje i udlandet til en privat kunde, men det er op til kunden at afgøre, om han/hun vil købe den. Gebyret for konkursdækning er sat til 20 kr. pr. person”, fortsætter direktøren.

 

Indkvartering alene (fx hotel eller leje af feriebolig) er dog ikke omfattet af fondens dækning, så hvis man kun køber indkvartering, vil man ikke være omfattet af fondens dækning ved en konkurs.

Skrevet af Flemming Juul