Visumregler lempes for erhvervslivet

Det er snart slut med indviklede visumregler og lange sagsbehandlingstider, som afholder erhvervsfolk fra at besøge danske samarbejdspartnere eller stopper turister fra at tage på ferie i Danmark.
En arbejdsgruppe i Integrationsministeriet – med deltagelse fra Dansk Erhverv, Dansk Industri og Dansk Arbejdsgiverforening – har siden juni arbejdet på, hvordan man kan effektivisere administrationen af visumansøgninger. En rapport blev offentliggjort i går, og forslagene ventes gennemført i løbet af i år.
“Vi håber, ministeren kan finde politisk opbakning til rapportens forslag. I så fald vil virksomhederne opleve en betydelig forenkling, når de skal have udenlandske samarbejdspartnere til landet, ligesom det vil blive lettere for turister at få adgang til Danmark,” siger chefkonsulent Anette Overby fra Dansk Erhverv.

Den indviklede og langsomme administration af visumreglerne på de danske ambassader og hos Udlændingeservice har skabt mange problemer. Bl.a. opgiver udenlandske rejsebureauer Danmark som rejsemål, potentielle investorer må vente i flere uger på at få tilladelse til indrejse, og lokalt ansatte på danske virksomheder i udlandet kan ikke komme på uddannelsesophold i Danmark.

(Berlingske Tidende, d. 15. januar, 2008)

Skrevet af