Spildte penge

Sidste år fik 6 ud af 10 medhold i deres klage til Ankenævnet for Hotel, Restaurant og Turisme, men kun få fik deres penge tilbage, viser nævnets årsberetning.
I 2006 behandlede nævnet 44 sager, og i 25 af dem fik forbrugerne helt eller delvist medhold i sager, der oftest drejer sig om elendige oplevelser på hotel eller restaurant. Nævnet pålægger som regel hotellet eller restauranten at betale hele regningen eller en del af beløbet tilbage, men kun 16 virksomheder pungede ud.

Ankenævnets formand, landsdommer Henrik Bitsch, mener situationen er utilfredsstillende. ”Men vi har ingen sanktionsmuligheder over for disse virksomheder. I disse tilfælde er gæsterne derfor henvist til at anlægge sag mod virksomhederne for at få deres penge,” siger han.

(Morgenavisen Jyllands-Posten, d. 30. juli, 2007)

Skrevet af