Færre destinationsselskaber skal fremme turismen

Dansk Erhverv mener, at færre destinationsselskaber kan være med til at styrke turismen i særligt de lokale områder i Danmark.

Det er stadig officielt forår, men noget, der ligner sommer har længe ligget over landet i form af sol og høje temperaturer. Turismesommeren er for alvor begyndt, og feriedestinationerne rundt om i landet har gang i hjulene.

Danske politikere har også stort fokus på turismen og dens virke i Danmark. I torsdags afstedkom det en detaljeret aftale om et mere enkelt erhvervsfremmesystem, og aften blev indgået af regeringen og Dansk Folkeparti i samarbejde med Kommunernes Landsforening, KL.

Lokalt forankret turisme
Erhvervsorganisationen Dansk Erhverv hilser den nye aftale velkommen, da man ser flere positive elementer i aftaleteksten. Organisationen roser særligt nogle vellykkede regionale projekter, men ligeså vigtigt er det at have fokus på de lokale destinationer, lyder det.

”Udover Wonderful Copenhagen og Dansk Kyst og Natur, så er der i Danmark en række hidtil regionalt finansierede indsatser, der er endog meget velfungerende. Eksempelvis destination Bornholm og FOMARS samarbejdet i region Syddanmark, der ikke er specifikt nævnt,” siger Lars Ramme Nielsen, chef for turisme og oplevelsesøkonomi i Dansk Erhverv.

”Vi hæfter os dog ved, at det af aftalen fremgår, at under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse øremærkes midler til lokale og tværgående turismeprojekter, hvor hovedparten af midlerne afsættes til destinationsselskaberne. Turismen har sine egne forudsætninger og er lokalt forankret. Der er dog mening i en konsolidering af den kommunale turismefremmeindsats i langt færre  destinationsselskaber, så vi kommer til at stå med færre, men stærkere og mere bæredygtige destinationer.”

Lars Ramme Nielsen understreger, at det er vigtigt, at de cirka 150 millioner kroner fra regionale vækstfora bliver i turismen, efter det regionale niveau i den nye organisering af turismefremmen bliver fjernet. Indtil videre bevæger pengebeløbet sig frit rundt i et slags ingenmandsland.

Vil optimere
Erhvervsfremmesystemet vil således fremover fokusere på to elementer: de statslige og de kommunale indsatser.

I alt 650 millioner kroner bliver hvert år brugt af den danske stat, regioner og kommuner på at fremme dansk turisme. En stor sum penge, hvor man altid bør overveje, hvad de bliver brugt til, lyder det.

”Det er mange penge, og der er plads til optimering, så vi får “flest turister for pengene”. Når det er sagt, så er det vigtigt, at også det offentlige Danmark fastholder sit fokus og investering i det væksterhverv, turismen er. Private investorer viser vejen med milliardinvesteringer i disse år,” siger Lars Ramme Nielsen.

Den nye aftale mellem regeringen og KL er endnu ikke trådt i kraft, og datoen for dette er stadig uvis.

Dansk Erhverv repræsenterer til daglig over 1.700 virksomheder i dansk turisme, og organisationen har fulgt nøje med i udformningen af det nye turistfremmesystem.

 

Relaterede artikler:

Dansk Erhverv skifter turismechef

Mangler 150 millioner offentlige turismekroner

Høje skatter og afgifter hæmmer turismen

Minister anerkender turismens flaskehalse