Fremover slipper regionerne tilsyneladende for at bidrage til fremme af dansk turisme. Arkivfoto fra Airbnb.
Fremover slipper regionerne tilsyneladende for at bidrage til fremme af dansk turisme. Arkivfoto.

Mangler 150 millioner offentlige turismekroner

Folketinget vedtager nyt erhvervsfremmesystem – det betyder at der mangler 150 millioner kroner fra regionerne til dansk turisme; det kan give WoCo problemer. Horesta er ikke imponeret over regeringens eksperter.

Stat, regioner og kommuner bruger i dag 650 millioner kroner om året på at styrke dansk turisme. For blandt andet hotelbranchens arbejdsgiverforening, Horesta, er det afgørende, at de penge også er til rådighed for turismen efter at det nye erhvervsfremmesystem er vedtaget på Christiansborg.

”Men lige nu er det langt fra sikkert,” siger Horestas politiske direktør, Kirsten Munch Andersen, efter regeringen onsdag offentliggjorde aftalen om det nye erhvervsfremmesystem med Kommunernes Landsforening, KL. Aftalen lægger op til, at det regionale niveau pilles ud af ligningen, lyder det fra Horesta.

Fremover skal erhvervsfremmesystemet hvile på to ben: det statslige og det kommunale. Det betyder, at de årlige 150 millioner kroner fra regionale vækstfora til turisterhvervet svæver i et ingenmandsland, indtil der er fundet en model for dem. Det er endnu ikke oplyst, hvornår den nye aftale mellem regeringen og KL træder i kraft.

Bliver der ikke fundet en løsning kan det for eksempel give problemer for Wonderful Copenhagen, der årligt modtager direkte og indirekte omkring 50 millioner kroner fra Region København. Hertil kommer blandt andet bidrag fra private aktører i hovedstadens turisterhverv.

WoCo og andre regionale turismeselskaber har kontaktet erhvervsminister Brian Mikkelsen for at gøre opmærksom på deres udfordringer som følge af den nye aftale, siger Kirsten Munch Andersen til STANDBY.dk

”Vi støtter at erhvervsfremmesystemet forenkles. Men vi har øjnene stift rettet imod, at turismen ikke mister ressourcer i den forbindelse. Det er afgørende, at erhvervsfremmemidlerne fortsat kommer turismen til gode, og at pengene fordeles så de styrker dansk turisme”, siger hun og tilføjer:

”De nuværende midler til dansk turisme skal sikres. Det er afgørende, at dansk turisme og destinationsselskaberne også efter en reform af erhvervsfremmesystemet kan regne med den fornødne finansiering. Målet med en forenkling af erhvervsfremmesystemet må være at styrke dansk turisme og vores muligheder for at skabe vækst og jobs i alle egne af landet. Ikke det modsatte.”

Regeringens eksperter glemte turismen
Aftalen mellem regeringen og KL lægger op til, at den kommunale turismefremmeindsats skal forankres i 15-25 destinationsselskaber, som i dag arbejder med blandt andet destinationsudvikling, markedsføring og kompetenceudvikling. Samtidig skal der etableres en destinationsudviklingspulje øremærket til lokale turismeprojekter i destinationsselskaberne. Dermed er turismen for første gang nævnt i forbindelse med det nye erhvervsfremmesystem, noterer Horesta.

Men siger politisk direktør Kirsten Munch: ”I de anbefalinger, regeringens ekspertgruppe kom med, var turismen slet ikke behandlet. Det var en stor fejl, og vi er tilfredse med, at politikerne lyttede til vores indsigelser. Ekspertgruppen har slet ikke kigget på, hvordan de delvist offentlige turismevirksomheder har brug for at navigere.”

Men det må ikke ende med 98 selvstændige kommunale indsatser. Derfor er det utrolig vigtigt, at der bliver skabt det rette grundlag for stærke tværkommunale samarbejder i destinationsselskaber,” siger den politiske direktør i Horesta.

Relaterede artikler:

Høje skatter og afgifter hæmmer turismen

Politisk forlig om Airbnb i Danmark

Bella Center klar til stor udvidelse

Minister anerkender turismens flaskehalse