Forhøjet statstilskud til VisitSweden

Den svenske regering forøger tilskuddet til VisitSweden til 105 millioner svenske kroner i 2018, fra de nuværende 90 millioner kroner.

”Det er meget positivt, at regeringen fortsætter sin satsning på at udvikle turismen og at markedsføringen af Sverige i udlandet bliver endnu vigtigere. Konkurrencen mellem verdens lande er hård, men når Sverige bliver mere synlig i verden, tjener både turismevirksomhederne og statskassen på det”, siger Ewa Lagerqvist, adm. direktør for VisitSweden.

VisitSweden vil fortsat tilpasse markedsføringen med turistbranchen for at positionere Sverige i en hastigt foranderlig verden.

Ifølge regeringens meddelelse bliver VisitSwedens permanente tilskud fra staten 105 millioner svenske kroner i 2018. I 2019 bebudes en forhøjelse til 120 millioner og i 2020 til 135 millioner kroner.

”Nu kan vi udvikle markedsføringen, så Sverige får større gennemslagskraft. Der er en enorm kraft i de svenske turismeerhverv, og endnu flere udenlandske turister er nysgerrige efter at opleve Sverige”, siger Ewa Lagerqvist.