Det fynske turistsamarbejde samles nu under paraplyen Destination Fyn. Kollage fra Destination Fyn.

Fyn bliver stærkere turistenhed

De tre enheder i Udvikling Fyn som i dag arbejder med oplevelsesøkonomi – Destination Fyn, Sport Event Fyn og Food Fyn – samles fra det nye år under navnet Destination Fyn.

Destination Fyn går i det nye år ind i en ny og stærkere opstilling, når organisationen omkring Destination Fyn ændres. Det sker for at give endnu mere motorkraft til arbejdet med at understøtte det fynske turisterhverv, øge synligheden samt skabe stærke produkter og oplevelser til øens gæster, oplyser Destination Fyn.

Konkret sker det ved, at de tre enheder i Udvikling Fyn, som også i dag arbejder med oplevelsesøkonomi, lægges sammen. Det drejer sig om: Destination Fyn, Sport Event Fyn og Food Fyn, som fremadrettet bliver en enhed, under navnet Destination Fyn.

Allerede i dag opererer de tre fynske enheder – Destination Fyn, Sport Event Fyn og Food Fyn – på samme marked og har i stor udstrækning samme lokale partnere​. Der findes derfor også allerede adskillige, velfungerende samarbejder på tværs af de tre områder, og i den 365-strategi, som den fynske turismemarkedsføring bygger på, er events og det kulinariske markant og afgørende indhold, hedder det.

Fremover kun én partner
Med den nye organisering omkring Destination Fyn får erhvervet og øvrige partnere således én partner; én indgang​. For destinationsselskabet betyder det, at de mange kompetente medarbejdere kan sættes endnu skarpere i spil.

De medarbejdere, som medlemmerne af Destination Fyn kender i dag, vil også fremadrettet være en del af det nye Destination Fyn, men flere får nye opgaver eller positioner.

Ambitionen er at Destination Fyn skal øge resultatskabelsen. Det vil fortsat ske med erhvervet i centrum, og derfor er erhvervsrepræsentanter også fremadrettet centralt placeret i et advisory board og flere sparringsgrupper.

En task force bestående af de nuværende formænd fra de tre forretningsområders advisory boards hjælper med at sikre at både board og grupper sammensættes klogt. De tre er Henrik Neelmeyer (Destination Fyn), Mikael Kold (Sport Event Fyn) og Tine Gudrun Petersen (Food Fyn), oplyser Destination Fyn.

Relaterede artikler:

Odense-hotel skal være meget større

Kinesisk berømthed skal få flere kinesere til Fyn

Dansk hotelkæde bliver større