Horesta positiv overfor rabatter

Forslaget om at indføre rabatkuponer i Danmark er ellers modtaget negativt – også i Horestas egen interesseorganisation Dansk Erhverv.

 

 

Jan Laursen, formand for Horesta, siger, at mange af organisationens medlemmer ville nyde godt af en mere liberal lovgivning omkring rabatkuponer. Det gælder især de virksomheder, der er med i internationale kæder, hvor de danske virksomheder må indrette sig efter den gældende danske lovgivning på området, skriver business.dk.  

Det betyder, at Horesta er i opposition mod sig egen interesseorganisation Dansk Erhverv, hvor man er modstander af rabatkuponer, som man mener vil betyde yderligere administrative omkostninger.

  

Det nye lovforslag hænger sammen med et EU-direktiv, der vil tillade både købsbetinget konkurrence og rabatkuponer. Men det strider imod den danske markedsføringslovs specialforbud.

  

Ifølge Horestas formand har det været bekosteligt for hotelbranchen at tilpasse de internationale kampagner til den særlige danske lovgivning. Dansk Industri ønsker ligesom Horesta at specialforbudene ophæves.

 

Skrevet af Flemming Juul