International turisme med fortsat styrke

kinesiske-turisterDe internationale turistankomster steg med 5% i årets første otte måneder ifølge UNWTOs World Tourism Barometer. Trods geopolitiske udfordringer og tøvende økonomisk vækst, var turismeefterspørgslen stærk i højsæsonen juni, juli og august. 

Internationale turistovernatninger fra januar til og med august nåede op på 781 millioner – 36 millioner flere end i samme periode i 2013. Med væksten på 5% er den internationale turisme fortsat steget mere end forudset af UNWTO for perioden 2010-2020 (+3.8%). Juni, juli og august, der står for en tredjedel af hele året, havde en vækst på 4% sammenlignet med de samme måneder i 2013.

Fordelt på regioner var væksten størst for Amerika med 8%, fulgt af Asien og Pacific med 5% og Europa  med 4%.

I en kommentar til den mulige effekt af Ebola udbruddet i Vestafrika på turismen, sagde generalsekretær   Taleb Rifai: Selv om det er for tidligt at vurdere den fulde betydning af Ebola for turismen, forventer vi ikke en større effekt. Globalt. Den internationale turisme i de lande, der er hårdest ramt, Liberia, Guinea og Sierra Leone, står for mindre end 1% af alle internationale ankomster til afrikanske destinationer. De øvrige afrikanske lande kan ikke rapportere om mange aflysninger, selv om der er en vis nedgang i antallet af bookinger”.