97 procent af de overnattende turister i Nordjylland er fra Tyskland, Norge, Sverige og Danmark – og 87 procent af de nordjyske turismeovernatninger er i forbindelse med kyst- og naturturisme. Arkivfoto.

Mere turbo på nordjysk turisme

Der skal fælles retning i nordjysk turisme, siger partnerne i Business Region North Denmark. Deres nye turismestrategi sigter efter vækst via koordinerede indsatser.

Selvom turismeerhvervet vokser, globalt som lokalt, halter de nordjyske vækstrater på området efter næsten alle de øvrige danske regioner,  konstaterer Business Region North Denmark, BRN, et samarbejde mellem Nordjyllands 11 kommuner og Region Nordjylland.

Der har manglet koordinering og fælles aktiviteter, og det kan mærkes på tallene. Men Nordjylland har mange gode turismeprodukter og dermed potentiale til et større stykke af den samlede vækstkage. Målsætningerne på turismeområdet skal indfries gennem koordinerede indsatser på tre områder: øget innovation, kvalitet og produktudvikling; stærk markedsføring samt styrket samarbejde og flere investeringer.

Nordjylland er den region i Danmark, hvor turismeområdet udgør den største relative andel af det samlede erhvervsliv målt i forhold til det samlede udbud af varer og tjenester. BRN tilføjer, at gennem direkte og afledte effekter skaber turismen i Nordjylland over 11 milliarder kroner i årlig omsætning og 14.500 regionale arbejdspladser – lige over fem procent af det samlede antal jobs i regionen.

Bestyrelsesformand i BRN, borgmester i Jammerbugt Kommune, Mogens Christen Gade, siger: ”BRN prioriterer de stærke sider i nordjysk erhvervsliv. Her kan vi konstatere, at turismen har potentiale til at skabe yderligere vækst og dermed flere nordjyske arbejdspladser.”

Den nye nordjyske turismestrategi opstiller en række vækstmål frem mod år 2022. Målene er at tiltrække 1,7 millioner flere årlige gæster/overnatninger, øge turismeomsætningen med knap fire milliarder kroner, skabe 4.600 nye årsværk og få Danmarks højeste gæstetilfredshed.

Flere millioner til markedsføring
”Den fælles indsats mellem erhvervet – de frivillige, turismefremmesystemerne, regionerne og kommunerne er afgørende for et positivt resultat,” siger bestyrelsesformand Mogens Christen Gade.

Som første handling til at medvirke til at realisere strategien, har BRN’s bestyrelse godkendt nye rammer for den fælles nordjyske markedskommunikation på området. Disse nye rammer skal håndteres af VisitNordjylland, der er indgået en samarbejdsaftale og udarbejdet en treårig plan for markedskommunikationen.

Hidtil har der været afsat 15 millioner årlige kroner til den fælles turismemarkedsføring i Nordjylland, men budgettet skal nu øges til 50 millioner kroner. 70 procent af pengene skal komme fra erhvervslivet – de sidste 30 procent fra offentlig side.
Om dette siger formand for VisitNordjylland, Rikke Gandrup: ”VisitNordjylland er markedsføringsselskab for hele regionen, og vi glæder os til at arbejde efter den nye fælles strategi og retning.”

Relaterede artikler:

Samarbejde skal øge vestkystturisme

Danmark nordisk mester i turist-import

Turismen giver 137.000 danske arbejdspladser

Masser af tal om danskernes ferierejser