Der skal øget fokus på den jyske vestkyst som en samlet destination for turisterne. Her er det stranden i Hvide Sande. Foto: Ringkøbing Fjord Turisme.

Samarbejde skal øge vestkystturisme

For første gang går de jyske vestkystkommuner sammen i storstilet projekt for at øge turismeomsætningen og skabe flere arbejdspladser. Der er navnlig fokus på 18 feriesteder.

Det er første gang, at de 11 kommuner langs den jyske vestkyst og de tre jyske regioner har udarbejdet en fælles udviklingsplan – det sker for at turismen på Vestkysten skal betragtes som et samlet produkt.

Udviklingsplanen for Turismen på Vestkysten skal i 2025 nå op på 23 millioner årlige overnatninger, en årlig vækst på 3,3 procent. Omsætningen fra turismen skal øges fire procent om året og i 2025 nå 22 milliarder kroner.

Den fælles vision er, at Vestkysten i 2025 er blandt Nordeuropas førende kystdestinationer og en drivkraft for vækst i turismen i hele Danmark. Væksten skal ske gennem tættere samarbejde mellem vestkystkommunerne og de tre jyske regioner, Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark. Hertil kommer en udvikling og et kvalitetsløft af 18 udvalgte feriesteder, fra Skagen i nord til Højer i Syd, hvor udviklingen skal koncentreres. Disse steder har i forvejen en veludbygget turisme eller et stort uudnyttet potentiale.

Klik på kortet for at se det i stort format. Her de 18 steder på den jyske vestkyst der er udpeget som særligt vigtige for udviklingen af turismen i regionen.

Blandt tiltagene er at skaffe mere overnatningskapacitet, udvide sæsonen så det er mere attraktivt for private at investere i kystnære oplevelser, restauranter og overnatning samt at destinationerne skal blive endnu bedre til at møde turisternes høje krav til rekreative stier, toiletter, byrum og oplevelser, hedder det blandt andet. Den største vækst skal ske ved at tiltrække nye målgrupper med øget forbrug og turister, der kommer på andre tidspunkter af året end højsæsonen.

En førende nordeuropæisk kystdestination
Blandt de 11 vestkystkommuner er Ringkøbing-Skjern, der skal være med til at gøre Vestkysten til en førende europæisk kystdestination. Kommunen har turistattraktioner som blandt andet Hvide Sande, Søndervig, Bork Havn og Nymindegab.

”Vi ser gode og spændende perspektiver i, at vi med turismeudviklingsplanen nu har et fælles, strategisk greb langs hele Vestkysten. Turismen er et område, hvor Ringkøbing-Skjern Kommune i forvejen er med helt fremme,” siger Søren Elbæk, 1. viceborgmester og formand for Erhvervs- og Vækstudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Stor forskel på turismeomsætningen
Der er stor forskel på turismeforbruget i de 11 Vestkystkommuner. Tallene er fra 2015 og viser at Ringkøbing-Skjern havde en turistomsætning på 2,5 milliarder kroner, mens Fanø i bunden havde en omsætning på samme konto på 471 millioner kroner.

”I Frederikshavn Kommune er Skagen vores vækstmotor og vores topbrand, som kan løfte turismen i hele området. Vi vil fokusere på at skabe mere helårsturisme, blandt andet gennem gode hoteller og i målgruppen af turister på kortere ferier,” siger Birgit S. Hansen, borgmester i Frederikshavn Kommune.

Aktørerne bag Turismen på Vestkysten er blandt andet Partnerskab for Vestkystturisme, Dansk Kyst- og Naturturisme samt de 11 kommuner og tre regioner. De har sammen med blandt andet Realdania finansieret planen for projektet.

Relaterede artikler:

Udenlandske turister giver vækst i Danmark

Ny rekord for udlejning af feriehuse

Værdifuld Skagen-turisme har mistet overnatninger

Færre destinationsselskaber skal fremme turismen