Henrik Specht, til venstre, og Jakob Hahn, direktørerne for henholdsvis Rejsearrangører i Danmark og Danmarks Rejsebureau Forening. Arkivfoto: Henrik Baumgarten.

”Nyt EU-direktiv kan gøre pakkerejser dyrere”

”EU’s forslag til nyt pakkerejsedirektiv vil forringe forbrugerbeskyttelsen og gøre pakkerejser dyrere,” mener direktørerne for Danmarks Rejsebureau Forening og Rejsearrangører i Danmark.

Formålet med EU Kommissionens forslag til nyt pakkerejsedirektiv er at forbedre forbrugerbeskyttelsen, men risikerer at gøre det modsatte.

Det skriver Jakob Hahn og Henrik Specht, direktører for henholdsvis Danmarks Rejsebureau Forening og Rejsearrangører i Danmark, i en pressemeddelelse.

Dels vil nye og skærpede EU-krav til rejsearrangørerne gøre rejser dyrere. Dels vil direktivet formentlig få flere rejsende til selv at arrangere deres pakkerejse, hvorved de risikerer at stå uden den tilsigtede mer-forbrugerbeskyttelse, lyder vurderingen.

Derfor er de to brancheforeninger, DRF og RID, gået sammen om at gøre danske politikere opmærksomme på den problematik.

Desuden opfordrer DRF og RID, sammen med de øvrige nordiske brancheforeninger, EU Kommissionen til at ændre direktivet, “så det skaber en mere rimelig balance mellem de rejsende og rejsearrangørerne.”

At skærpe reglerne gør rejserne dyrere
I pressemeddelelsen siger DRF- og RID-direktørerne også: ”Vi er grundlæggende positive over for at give rejsende omfattende beskyttelse, når de køber en pakkerejse. Det er dog vigtigt, at reglerne balancerer de rejsendes beskyttelsesbehov med rejsebranchens mulighed for at udøve sit virke.

At skærpe reglerne ud over hvad rimeligt og nødvendigt er, gør rejserne dyrere og vil få nogle rejsende til selv at sammensætte deres rejse. Dermed risikerer de at havne i en situation uden tilstrækkelig forbrugerbeskyttelse,” lyder det fra Jakob Hahn og Henrik Specht.

Antallet af rejsende, som oplever problemer i forbindelse med deres pakkerejser, er forsvindende lille. Det viser, at lovgivningen og forbrugerbeskyttelsen allerede i dag er tilstrækkelig, lyder meldingen fra brancheforeningerne.

”Men i direktivforslaget fra EU Kommission lægges blandt andet op til en betydelig stramning af reglerne for slutbetaling af rejser. En opstramning, der går dårligt i tråd med både rejsebranchens behov for likviditet og dens forudbetaling af underleverandører,” skriver DRF og RID og tilføjer:

”Der er ikke behov for at regulere betalingsvilkårene, da de rejsendes forudbetalinger allerede i dag er beskyttet af Rejsegarantifonden.”

Vigtigt at EU Kommissionens forslag revurderes og justeres
DRF og RID skriver blandt andet også, at EU’s nye udspil lægger op til, at de garantier, rejsearrangørerne stiller til Rejsegarantifonden, skal udvides til også at omfatte eventuelle reklamationer over rejsen.

Om det område siger Jakob Hahn og Henrik Specht: ”I dag stilles garanti for de rejsendes forudbetalinger til dækning i tilfælde af rejsearrangørens konkurs. Det er hele grundtanken at sikre de rejsende i tilfælde af en konkurs. En udvidelse til også at omfatte eventuelle reklamationer er helt skævvreden.

Hvem skulle kunne vurdere rimeligheden af eventuelle krav? Rejsearrangøren er jo gået konkurs, og Rejsegarantifonden skal nok sikre de rejsendes forudbetalinger og eventuelle hjemtransport,” påpeger de.

Det er derfor vigtigt, at EU Kommissionens forslag revurderes og justeres, så der skabes en mere rimelig og proportionel balance mellem forbrugerbeskyttelsen af den europæiske rejseindustris mulighed for at bedrive seriøs og lønsom virksomhed, lyder det fra DRF og RID.

 

Relaterede artikler:

Nordiske rejsebureauforeninger i fælles EU-protest

Rejsebureauforening kritiserer pakkerejse-revision

DRF: Pakkerejsearrangørers eksistens er på spil