Betalingsanlægget ved Øresundsbron, pressefoto for Øresundsbron: Peter Brinch.

Øresundsbroen har endnu ikke indhentet 2019

I 2022 havde Øresundsbroen over 80 procent af den totale trafik over Øresund. Sommertrafikken på broen nåede historisk højdepunkt, men er stadig 10 procent efter 2019, året før pandemien.

Vejtrafikken over broen mellem Danmark og Sverige steg sidste år 40,4 procent i forhold til året før, men var 9,7 procent lavere end i 2019, året før pandemien.

Det skriver Øresundsbro Konsortiets i omtalen af sit regnskab for 2022. Før værdiregulering blev overskuddet 1.083 millioner danske kroner – en stigning på 207 millioner kroner i forhold til 2021 – ud af en omsætning på 2.095 millioner kroner. Cirka 75 procent af omsætningen kom fra vejtrafikken, resten var primært jernbaneindtægter.

”Halvfems procent af trafikmængden fra 2019 var tilbage ved udgangen af 2022. Vi havde et virkelig stærkt opsving i løbet af året, men det stagnerede i efteråret, da den økonomiske situation begyndte at påvirke rejserne generelt og den svenske fritidstrafik i særdeleshed,” siger Linus Eriksson, administrerende direktør for Øresundsbron, i en pressemeddelelse.

2022 startede med skærpede indrejseregler, og den samlede trafik over broen var næsten 40 procent lavere end i samme periode i 2019. Så snart restriktionerne blev ophævet i midten af februar, begyndte trafikken at stige, men den store indvirkning på trafikken i årets første to måneder påvirker årets samlede resultat, oplyses det.

Hjemmearbejde og flere digitale møder påvirker negativt
En stærk fritidstrafik i løbet af sommeren – især blandt danske kunder – bidrog til flere trafikrekorder på broen i juli. Ved udgangen af 2022 havde Øresundsbron cirka 490.000 BroPas-aftalekunder, over 55.000 flere end ved årets start – en stor nettotilgang, der for flertallets vedkommende bestod af danske aftalekunder.

”Vores stærke kundebase afspejler den store interesse for mulighederne i vores nabolande, og vi oplever især en betydelig stigning i antallet af danske kunder. Med en stærkere dansk krone er der mange, der gerne vil opleve Sverige, mens det også er blevet mere attraktivt at arbejde i Danmark. Det er til gavn for begge lande,” siger Linus Eriksson.

Samlet var personbiltrafikken over broen sidste år 12,3 procent lavere i 2022 sammenlignet med 2019. Hjemmearbejde og flere digitale møder menes at være to af de faktorer, der klart har påvirket pendling og erhvervstrafik. Sammenlignet med 2021 steg personbiltrafikken dog med 44,2 procent, skriver Øresundsbroen. Sidste år havde broen i snit over 16.300 personbiler hver dag.

 

Relaterede artikler:

Sverige tiltrækker stadig flere udenlandske turister

Øresundsbron: Flere skridt i den rigtige retning

Grænsekontrol halverer personrejser over Øresund