Pakkerejse-Ankenævnet har truffet afgørelser i de første sager om aflyste rejser under coronakrisen. I hovedparten af afgørelserne var der ikke enighed mellem nævnets medlemmer, der udgøres af en dommer, to medlemmer udpeget af Forbrugerrådet Tænk samt to fra de to rejsebureauforeninger, DRF og RID. Arkivfoto: Henrik Baumgarten.

Pakkerejse-Ankenævnet afgør de første coronasager

Ankenævnet har afgjort de første 23 sager, hvor forbrugere selv har afbestilt eller fik afbrudt rejser som følge af coronaen. Sagerne drejer sig om forbrugerne har ret til at få rejsens pris retur.

De fleste af sagerne fra Pakkerejse-Ankenævnet handler om rejser, der skulle være gennemført omkring 11. marts, hvor regeringen holdt pressemøde om nedlukningen af Danmark. Udenrigsministeriet opfordrede rejsende i udlandet til at komme hjem og offentliggjorde rejsevejledninger, der frarådede alle ikke-nødvendige rejser til hele verden. Det skete den 13. marts.

I en gennemgang af de første 23 sager relateret til coronanedlukningen for rejser skriver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i en pressemeddelelse, at sagerne, der nu er behandlet i Pakkerejse-Ankenævnet, drejer sig om rejser, hvor forbrugerne var på rejse, da Udenrigsministeriet 13. marts opfordrede rejsende i udlandet til at komme hjem med det samme.

Afgørelserne behandler også sager, hvor forbrugerne selv afbestilte deres rejse som følge af risikoen for coronasmitte, regeringens nedlukning og Udenrigsministeriets rejsevejledninger.

Nævnet var uenig i de fleste sager
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen skriver, at afgørelserne i Pakkerejse-Ankenævnet baserer sig på konkrete omstændigheder i hver sag. Det betyder, at en afgørelse ikke nødvendigvis kan føres direkte over på andre sager. Derudover er hovedparten af afgørelserne truffet med dissens – det vil sige, at et mindretal i ankenævnet har været uenig i flertallets afgørelse.

Pakkerejse-Ankenævnets formand er byretsdommer Mikael Kragh, mens de fire andre medlemmer er to udpeget af Forbrugerrådet Tænk, mens de to rejsebureauforeninger, Danmarks Rejsebureau Forening, og RID, Rejsearrangører i Danmark – charterselskabernes brancheforening, hver udpeger et medlem. DRF-medlemmet er jurist Gina Kragh, der også er rejsekonsulent i Jysk Rejsebureau, mens RID-medlemmet er Anna Östblom, chef for kundeservice i Apollo Rejser, fremgår det af Pakkerejse-Ankenævnets hjemmeside.

Generelt er der i afgørelserne lagt vægt på, hvad Udenrigsministeriet og regeringen havde meldt ud, da forbrugerne afbestilte/fik afbestilt/fik ændret deres rejse, og hvilke oplysninger om coronavirus der i øvrigt var tilgængelige på tidspunktet.

Eksempler på sager om hjemrejse
Sagerne vedrører danskere på rejse i USA, Spanien, Thailand, Vietnam og New Zealand. De måtte alle afkorte deres rejse som følge af Udenrigsministeriets opfordring 13. marts til, at rejsende i udlandet kom hjem med det samme.

I en sag var forbrugerne i Vietnam. Pakkerejse-Ankenævnet har vurderet, at forbrugerne havde ret til at få tilbagebetalt hele betalingen for rejsen, fratrukket et beløb svarende til den værdi, pakkerejsen allerede havde haft. Blandt andet lagde ankenævnet vægt på, at forbrugerne mistede seks ud af rejsens 17 dage, og at usikkerheden i forbindelse med coronasituationen omkring opholdet og hjemrejseforholdene udgjorde en mangel, der påvirkede pakkerejsen væsentlig.

I anden sag valgte forbrugerne at fortsætte deres rejse i New Zealand trods Udenrigsministeriets opfordring til at komme hjem og rejsearrangørens gentagne anbefaling om at rejse hjem snarest muligt. Forbrugeren endte med at rejse hjem den 1. april – tre dage før den oprindelige hjemrejsedato.

Forbrugerne krævede at få tilbagebetalt en del af rejsens pris og at få erstattet ekstra udgifter til hotelophold og nye hjemrejsebilletter. Pakkerejse-Ankenævnet vurderede, at risikoen for den opståede situation påhvilede forbrugerne, som derfor alene havde krav på at få skatter og afgifter tilbage.

Eksempler på sager om afbestilling af rejser
I sagerne, hvor forbrugerne selv har afbestilt deres rejser, har Pakkerejse-Ankenævnet blandt andet lagt vægt på, hvad regeringen og Udenrigsministeriet havde meldt ud på tidspunktet for afbestillingen, og hvilke oplysninger om coronavirus der i øvrigt var tilgængelige i offentligheden, for eksempel i medierne.

I en sag afbestilte forbrugerne den 13. marts om morgenen deres rejse til Madeira, som de skulle have været på sidst i marts. Senere samme dag frarådede Udenrigsministeriet alle ikke-nødvendige rejser til hele verden. Pakkerejse-Ankenævnet gav forbrugerne medhold i, at de havde ret til at få rejsens pris tilbagebetalt.

Pakkerejse-Ankenævnet vurderede, at der var tale om en situation, ”hvor det er almindelig sund fornuft, at rejsen ikke gennemføres”. Ankenævnet lagde desuden vægt på, at Udenrigsministeriet senere samme dag frarådede rejser til hele verden.

Afbestilte en måned før afrejse
I en anden sag skulle forbrugerne på bridge- og golfrejse til Italien midt i maj, men afbestilte godt en måned før afrejse.

Ankenævnet gav ikke forbrugerne medhold, fordi Udenrigsministeriet på tidspunktet for afbestillingen ikke frarådede rejser til italienske Cervia på rejsetidspunktet.

Ankenævnet lagde blandt andet vægt på, at forbrugerne ikke på anden vis havde godtgjort, at der var uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder på rejsemålet på rejsetidspunktet. Nævnet vurderede heller ikke, at det havde betydning, at Udenrigsministeriet på et senere tidspunkt forlængede rejsevejledningen og frarådede alle ikke-nødvendige rejser til hele verden til og med den 31. maj. Forbrugernes afbestilling af rejsen var derfor omfattet af rejsearrangørens afbestillingsregler, og forbrugerne havde ikke krav på at få tilbagebetalt det depositum, de allerede havde indbetalt for rejsen.

Eksempler på sager om skirejser
I begyndelsen af marts meddelte Udenrigsministeriet, at man frarådede alle ikke-nødvendige rejser til fire regioner i Italien. Ankenævnet har afgjort to sager, hvor forbrugerne skulle være rejst til et område, der lå tæt på de fire regioner, men afbestilte deres rejse.

I den ene sag fik forbrugerne medhold i, at de kunne få tilbagebetalt rejsens pris.

Ankenævnet lagde blandt andet vægt på, at skiområdet Montgenevre i Frankrig, som forbrugerne skulle rejse til, var en del af et større skiområde, som var forbundet med seks andre skiområder, der alle lå i regionen Piemonte i Italien. Piemonte var en af de regioner, Udenrigsministeriet frarådede alle ikke-nødvendige rejser til. Ankenævnet lagde desuden vægt på, at skirejsen i udbudsmaterialet blev solgt med oplysning om skiområdet, Via Lattea, som lå i Piemonte.

I den anden sag fik forbrugerne ikke medhold i, at de havde krav på at få tilbagebetalt prisen på en skirejse til Canazei i Italien. Canazei lå ikke i de fire regioner, Udenrigsministeriet frarådede rejser til. Ankenævnet lagde blandt andet vægt på, at det område, forbrugerne skulle til, var et større skiområde, hvor blot en tredjedel af pisterne var i Veneto-regionen, hvortil rejser frarådedes. Forbrugerne havde dog fortsat adgang til cirka 800 kilometer pister i et område, som det ikke blev frarådet at rejse til.

Relaterede artikler:

Første sager om corona-aflysninger i ankenævnet

DRF-jurist udgiver ny bog om ”Juraen på rejsen”

Rejsebureauer er ansvarlig for underleverandører