Rejseleder (Personen på billedet har intet med indholdet af artiklen at gøre.)

Rejselederens uheldige uge

Alle kan have en dårlig dag, men når det strækker sig over en hel uge med udelukkende begynderfejl, er det småt med undskyldninger.

En rejseleders fornemste opgave er at holde styr på sin gruppe. Også selv om det er voksne og selvstændige mennesker. Sker det ikke, beder man næsten om at få klager. Præcis, hvad der skete for tre personer, som deltog med Nilles Rejser på krydstogt til Middelhavet med udgangspunkt fra Rom til 35.935 kroner, og endte med at få bevilget 5.000 kroner i kompensation.

Det blev til en klage til Pakkerejse-Ankenævnet over utilfredsstillende rejsearrangement og manglende information om ændring af den primære udflugt Cinque Terre, og ikke mindst en gennemgående kritik af rejselederen, som ganske vist i følge bureauet har været på opgaven flere gange tidligere. Hvilket man i parentes bemærket ikke skulle tro, hvis klagen står til troende.

Klageren krævede 50 procent kompensation for ødelagt ferie, men endte med at få 5.000 kroner for flere kritisable forhold. Det er svært at sætte pris på, hvad en svag indsats fra en rejseleder betyder, og nævnet nøjes da også med følgende bemærkning om den del af klagen:

”På den baggrund og henset til den ikke fuldt ud tilfredsstillende rejseleder og personalets service på krydstogtskibet i forbindelse med afregning, finder Ankenævnet, at rejsen har været behæftet med mangler, der berettiger klageren til et nedslag i rejsens pris. Nedslaget fastsættes efter en samlet vurdering til i alt 5.000 kroner.” Nilles Rejser havde tilbudt en kompensation på 3.870 kroner.

Manglende informationer
Men hvorfor blev rejselederen, som sjældent før, i den grad fokus for turen. Normalt fører det blot til et par vrisne kommentarer, hvis deltagerne i rejsen ser sig sure på lederen.

Her gik det galt fra starten på grund af mangel på  information ved ankomsten til Roms lufthavn. Det kan virke forvirrende, med ikke hvis deltagerne ved, hvad de skal.

Blot roligt blive samlet og afvente rejselederen, der skal have fat i bussen, som er parkeret et helt andet sted og først må køre frem, når gruppen er samlet. Ikke noget problem, hvis deltagerne på forhånd kender proceduren, hvilket rejselederen naturligvis allerede ved afrejsen eller på flyet skal informere om.

Af klagerne fremgår det, at rejselederen selv gik om bord før de sidste gæster og kufferter. Kufferter kan lederen ikke vente på, men deltagerne skal han/hun have med. 

Rejselederen kom ikke til informationsmødet
Deltagere blev ikke underrettet om, hvor de skulle spise, og der er mange forskellige restauranter. Eller hvor de skulle mødes – og vigtigt af alt, hvor de kunne få fat på vedkommende, mobilnummer eller værelsesnummer.

Rejselederen blev væk fra informationsmødet, gav forkerte oplysninger om bus, transporttid, toiletforhold og gå-afstande til busser. Og tog ikke hensyn til gangbesværede. Gik i spidsen, men holdt ikke kontrol med om hele gruppen var med, og ”tabte” nogle svagt gående undervejs.

Da turen sluttede i Barcelona, var der ikke dagen i forvejen givet information om, hvordan og hvornår man skulle forlade skibet og tilsyneladende blev der udleveret de forkerte kuffertmærker.  Nogle fra gruppen forsøgte selv at komme af skibet, men blev stoppet ved udgangen. En ren praktisk foranstaltning for, at de ikke skal stå i terminalen og vente. En god ting, hvis man bare ved det på forhånd.

Her morede Spies-gæster sig
På et punkt kan man næsten ikke lade være at trække på smilebåndet, men sådan noget gør ankenævnet naturligvis ikke.

Under opholdet på Mallorca bebrejdes rejselederen, at vedkommende fortalte for meget om de lystige dage, da Spies Rejser mere eller mindre dominerede, og hvilke restauranter og diskoteker, der have været de foretrukne for muntre danskere.

Lige netop der, kunne deltagerne i hvert fald ikke klage over manglende informationer.

 

Relaterede artikler:

Ingen klager over vinrejser og kurophold

Støjgener dominerer fortsat i Ankenævn

Ankenævn fortsætter med at offentliggøre navne på syndere