Rekordår for turisme til Sverige

sverige ferie2015 bliver endnu et rekordår for udenlandsk turisme i Sverige. Allerede i oktober blev sidste års resultatet for overnatninger fra udlandet overgået.

Ifølge VisitSweden, som markedsfører Sverige som rejsemål i 12 lande, beror det blandt andet på, at flere oplevelser i Sverige interesserer et internationalt publikum.

Fra januar til oktober blev der registreret 13,9 millioner overnatninger fra udlandet på bl.a. hoteller og campingpladser i Sverige. Det er 1,2 millioner, eller 10% flere end i samme periode 2014, viser statistik fra Tillväxtverket.

”En årsag til den stærke vækst er, at destinationer i Sverige er blevet mere interessante for udenlandske målgrupper, men også effektiv markedsføring og forbedret tilgængelighed. Bag de positive tal ligger et dediceret arbejde i turistbranchen”, siger Thomas Brühl, adm. direktør for VisitSweden.

Samtidig styrkes økonomier i flere lande, hvilket gør at flere prioriterer en udlandsrejse. Desuden spiller forbedret tilgængelighed med fly från Kina, Storbritannien og USA ind og begynder at få effekt. En stærk stigning fra Danmark kan delvist bero på, at danskerne har flere penge til rådighed.

”Udenlandske besøgende bruger 96 milliarder svenske kroner i Sverige og indtægterne fra udenlandske besøgende er steget gennem de seneste år”, siger Thomas Brühl.

Fra januar til oktober øgede de tre største udlandsmarkeder, Norge, Tyskland og Danmark, med sammenlagt 641.000 overnatninger til totalt 7,2 millioner.