Danske Konferencecentre havde et godt år i 2021. (Foto: Danske Konferencecentre | PR)

DKBS: Branchen har glemt de gamle dyder

Sidste år satte Danske Konferencecentre omsætningsrekord, og det skyldes blandt andet, at sammenslutningen i højere grad fokuserer på personlig service end digitale løsninger, lyder det.

Danske Konferencecentre rundede sidste år en milepæl, da man placerede ordrer for over 100 millioner kroner hos de næsten hundrede møde- og konferencecentre, der står sammen i regi af sammenslutningen.

Det samlede beløb repræsenterer en stigning på 25 procent over en periode på to år, og det forventes, at den opadgående kurve vil kunne fastholdes i år, da sammenslutningen anslår, at omsætningen for 2022 ender på 145 millioner kroner.

Sammenslutningen tilskriver selv en del af succesen til, at man i en vis grad har valgt at gå imod tidens tendens, hvor de bookingprocesser, der benyttes i branchen, i stigende grad bliver digitale.

Satser på personlig service
I stedet for at afskedige medarbejdere og udelukkende satse på en digital løsning, har sammenslutningen beholdt det menneskelige mellemled således, at de kunder, der henvender sig, har mulighed for at få personlig betjening til at finde og booke passende mødefaciliteter.

Det har betydet, at der ikke er blevet sagt farvel til medarbejdere i den afdeling, der varetager bookingerne. Bemandingen er derimod blevet fordoblet efter, at sammenslutningen har valgt at fokusere på denne strategi. Det fortæller direktør Marlene Sylvester-Hvid fra Danske Konferencecentre.

”Vi vækster med større hast end nogensinde nu, hvor vi sætter hårdt ind på at levere den personlige service. Det er unikt i branchen og skaber merværdi for kunderne. Bookingordrerne vælter ind, så længe vi går vores egen vej og behandler enhver bookingforespørgsel personligt – digitale såvel som telefoniske.”

Tager på besøg
Danske Konferencecentre oplyser, at selvom man også har en digital løsning til reservationer, så foretrækker størstedelen af kunderne at henvende sig til en medarbejder via et telefonopkald eller ved at sende en mail.

”Det er utroligt basalt, men det er som om, branchen har glemt de gamle dyder om at holde en menneskelig kontakt med sine kunder. Derfor giver telefonisk sparring med kunderne os et klart forspring i forhold til at imødekomme deres ønsker og krav til et møde- eller konferencested,” fortæller Marlene Sylvester-Hvid

Derudover mener hun, at en del af forklaringen på omsætningsvæksten skal findes i, at medarbejderne i bookingafdelingen hvert år besøger de møde- og konferencecentre, der er en del af sammenslutningen.

Det medvirker både til at styrke det interne samarbejde i sammenslutningen, men det sætter også de ansatte i stand til at yde en grundigere og mere detaljeret kundeservice, da de på den måde oparbejder en større detailviden om eksempelvis maden, stemningen og andre aspekter ved de faciliteter, som de taler med kunderne om.


Relaterede artikler:

Mødeplanlæggere udpeger Danmarks bedste venues

Mødebranchen klar til nye tider efter genåbningen

”Mødeplanlæggerne er blevet meget mere cool”