SAS sejren i Højesteret får stor betydning for fremtiden

Højesteret.

TIRSDAGSKLUMME: Mange flyselskaber var ved at have opgivet håbet om, at der er nogen undskyldning for forsinkelser, som udløser store erstatningssummer efter EU forordning. Ny dom i Højesteret faldt ud til fordel for SAS, som havde tabt ved byret og landsret. ’No excuse’ gælder heldigvis ikke mere.

Af Ejvind Olesen

Flyselskaberne vinder terræn imod deres fjender nr. et, EU forordning 261 om erstatning ved flyforsinkelser og de såkaldte dusørjægere. En højesteretsdom op mod pinse vil få afgørende betydning for de hundredvis af sager om emnet, som venter ved de civile domstole.

Kort forinden afsagde EU Domstolen i samme retning og med samme konklusion: Flyselskaberne er ikke altid skyldige.

De undskyldninger, som nu accepteres, er forordningens tekst gældende ’usædvanlige omstændigheder, som ikke kunne undgås og som flyselskabet ikke kan gøre for og ikke har kunnet forhindre’.

Det mener flyselskaberne bestemt ikke har været tilfælde i de civile retsinstanser de seneste år. Og heller ikke altid hos Trafikstyrelsen, som må formodes at have langt mere faglig indsigt.

Den aktuelle sag blev bragt til Højesteret af Procesbevillingsnævnet efter, at SAS havde tabt både i byretten og i landsretten. Den drejer sig om en flyvning i 2013 med bl.a. en gymnasieklasse fra Gribskov Gymnasium til Washington, hvor SAS-flyet på grund af dårligt vejr måtte lande i Philadelphia og derfor blev forsinket i næste dags afgang med op mod fire timer i ankomsten til USA.

Det mente både byret og landsret kunne have været undgået ved andre dispositioner i SAS trafikplanlægning bl.a. via erstatningsfly.

De 24 elever skulle efter dommen hver have haft 600 euro hver, eller i alt 107.000 kr. fra SAS. Det er i sig selv en lille sag, men havde dusørjægerne fået fat i alle passagerer, som kom ud for forsinkelser med det pågældende fly, kunne der være blevet tale om et millionbeløb.

Højesteret har efter grundig gennemgang af forløbet frikendt SAS for at udbetale nogen erstatning. I mængden af sager, som har afventet netop denne dom, er masser af forklaringer med fortolkninger, som formentlig nu vil blive godkendt.

For en måneds tid siden godkendte EU domstolen flyselskabets undskyldning i en ankesag om erstatning for forsinkelse på grund birdstrikes (fugle i motorerne). Forsinkelser i den anledning er tidligere endt med større erstatninger til passagererne.

Her konkluderede dommeren ved EU-retten i Luxembourg: ’Flyselskaberne kan ikke forpligtes til at tage forholdsregler, som vil tvinge dem til utålelige tab, og passagerer skal ikke kompenseres ved ekstraordinære begivenheder’. Også et pejlemærke for fremtiden.

Forordningen har i flere år ført til knopskydning for alverdens forsinkelser i luftfart. Den var oprindelig kun tænkt som forbrugerbeskyttelse mod overbooking. Noget kunne tyde på, at vi er på vej tilbage til udgangspunktet.