Sikkerhed på S-bane forbedres efter ulykke

Sikkerheden for S-togspassagererne, der rejser på Nordbanen mellem Lyngby og Hillerød, skal forbedres som en direkte konsekvens af en alvorlig S-togsulykke ved Lyngby for tre år siden.

Trafikstyrelsen og Banedanmark har det seneste år arbejdet med sagen bag lukkede døre og truffet beslutning om, at S-togene fremover skal køre med større sikkerhedsafstand på Nordbanen.
Det er endnu ikke offentliggjort, om det forenklede sikkerhedssystem rent faktisk havde betydning for Lyngby-ulykken, hvor 47 mennesker blev kvæstet, da to tog stødte sammen.

Strækningen mellem Lyngby og Hillerød er forsynet med et forenklet sikkerhedssystem, der i modsætning til det, som findes på resten af S-banen, ikke overvåger togenes hastighed. Overser en lokofører et stopsignal, bliver toget først nødbremset lige før det røde lys.

”Da Havarikommissionen kom med et udkast til en rapport, undersøgte vi sammen med Banedanmark, hvordan vi på baggrund af de foreløbige indikationer kunne forbedre sikkerheden. Konklusionen var, at man kunne øge sikkerhedsafstanden mellem togene. Og det vil blive implementeret her i 2008, uanset hvad der kommer til at stå i Havarikommissionens rapport,” siger Jesper Rasmussen, sikkerhedschef i Trafikstyrelsen.

(Berlingske Tidende, d. 13. februar, 2008)

Skrevet af