Galileo og SAS udvider samarbejdet

Cendant Travel Distribution Services har meddelt, at der er indgået aftale med SAS, hvorefter alle agenter, som er koblet på Galileo, har adgang til alle SAS’ fares, herunder også web-, Snowflake- og Widerøe fares.
Niklas Andréen, Regional Managing Director, Cendant TDS Northern Region, er meget tilfreds med udvidelsen af samarbejdet med SAS, og det glæder  ham, at agenternes adgang ikke medfører øgede omkostninger.

Skrevet af