Krydstogtrekord i København

Krydstogtsæsonen er snart ovre, og med 246 anløb endte den med et rekordår for Københavns krydstogtindustri. Meget tyder på, at 2004 bliver endnu større: allerede nu er antallet af registreringer en anelse over niveauet i år. Siden 1998 har København haft en vækst på næsten 56% målt på antallet af anløb af krydstogtskibe. Og med foreløbig 247 skibe, der har meldt deres ankomst i 2004, tegner næste år til at blive en ny rekordsæson.Københavns store fremgang skyldes bl.a., at amerikanerne igen tager på krydstogt. Inden 11. september 2001 udgjorde de over halvdelen af passagererne, men 11. september medførte en reduktion. Men også andre krydstogtpassagerer er glade for København – europæerne udgør nu ca. 49% af alle passagererne.Københavns stigende popularitet som krydstogtdestination har betydet, at Frihavnen de seneste år er blevet taget i brug som fast krydstogtterminal. Dette er en fordel for skibe med krav om et større afspærret areal. Skibene ved Langelinie har til gengæld fordel af kort afstand til Københavns attraktioner.Rent økonomisk har de 246 anløb i år tilført København en omsætning på omkring 528 mio. DKK, fordelt på 344 mio. i turistindtægter og 184 mio. til brændstof, vand, havneafgifter, skibsproviantering, reparationer, reservedele og lignende.Ud af de 246 skibe har 82 været ”tournarounds,” hvor passagererne forlader og begynder krydstogt. Turnarounds er særlig interessante, fordi de ofte medfører en eller flere ekstraovernatninger og hermed også flere indtægter til byen. Målet er at endnu flere rederier laver turnaround i København.

Skrevet af