Fragt- og passagerfærgen, Hammershus, var en af de færger, som i 2022 havde nok at se til. Trafikken til og fra øen har aldrig været større end sidste år. Foto: Bornholmslinjen | PR

Advarer mod at trække tæppet væk under indenrigsfærgerne

De kommende CO2-afgifter i regeringens grønne skattereform indebærer store udfordringer for de danske indenrigsfærger, der fra 2023 også inkluderes i EU’s kvotehandelssystem, vurderer Danske Rederier.

Danske Rederier er en af de mange brancheorganisationer, der er i gang med at vurdere konsekvenserne af regeringens udspil til en grøn skattereform, der blev præsenteret onsdag.

Her blev der som ventet præsenteret en CO2-afgift, så det kommer til at koste penge, når virksomhederne udleder CO2 i Danmark, og det rammer også færgefarten.

Der er enighed i branchen om, at grøn skibsfart er en del af løsningen på hjemlige og globale klimaudfordringer, men det indebærer også, at der kommer nogle udfordringer, der skal adresseres.

Op til 1.125 kroner per ton CO2
De danske indenrigsfærger, som er vigtig for infrastrukturen, da de betjener øer og binder landsdelene sammen, har en ekstra udfordring, idet de fra 2023 skal medtages i EU’s kvotehandelssystem (ETS), hvormed de også kommer til at betale til EU for udledningen af CO2.

For indenrigsfærgerne, vil den danske CO2-afgift fra 2025 blive 75 kroner per ton CO2 stigende til 375 kroner per ton i 2030, når afgiften er fuldt indfaset. Disse afgifter kommer oven i ETS-kvoteprisen, der ventes at ligge på 750 kroner per ton i 2030. Dermed er der udsigt til en pris per ton CO2 på helt op til 1.125 kroner.

”Vi står 100 procent bag ambitionen om at nedbringe CO2-udledningen og har længe haft et mål om, at dansk skibsfart skal være helt CO2-neutral i 2050. Og omstillingen er i fuld gang, men netop det faktum, at indenrigsfærgerne står på tærsklen til at blive omfattet af EU’s kvotehandelssystem, gør, at vi skal tænke os godt om, når vi indfører en national CO2-afgift for dem. Det ser vi i rederierhvervet frem til at drøfte med regeringen og Folketingets partier i den kommende tid,” siger Jacob K. Clasen, viceadministrerende direktør i Danske Rederier.

Balanceret grøn omstilling
De to udledningsafgifter rammer færgefarten samtidig med, at man er i gang med omstillingen fra fossile til grønne brændstoffer, og derfor mener Danske Rederier, at regeringen må gøre en særlig indsats for at sikre, at de nye brændstoffer, e-fuels, bliver mere tilgængelige.

”Det handler om, at vi får nedbragt CO2-udledningerne så hurtigt som muligt, men uden at trække tæppet væk under vores rederier. Det vil hverken gavne passagerer eller beskæftigelsen. Nogle færger kan ikke bruge batteriteknologi, men skal omstille til nye e-fuels. Derfor har vi lige nu øjnene særligt rettet mod omstillingsstøtten, og den reserve, der er budgetteret med. Hvordan puljerne skal bruges og udmøntes, må vi tale med partierne om nu,” siger Jacob K. Clasen.

Det er omstillingsstøtten på 1,85 milliarder kroner samt de tre milliarder kroner, som regeringen har afsat til investeringer i fangst og lagring af CO2, som Danske Rederier har blikket stift rettet imod.

 

Relaterede artikler:

231 millioner til mere miljøvenlig dansk færgedrift

Folketinget søsætter større tilskud til grønne færger

Færgedrift bliver stadig mere miljøvenlig