Albatros satser hårdt i Grønland med camp og hytteby

Ægteparret Berit Willumsgaard, administrerende direktør i Albatros Travel, og Søren Rasmussen, formand for ATG.

Ægteparret Berit Willumsgaard, administrerende direktør i Albatros Travel, og Søren Rasmussen, formand for ATG.

TURISME: Albatros Travel har ambitiøse adventure-planer i et Midtgrønland med store uudnyttede turismepotentialer.

Af Peter Fredberg

ATG Arctic Circle vil udvikle området omkring Kangerlussuaq til en adventure-destination med et bredt udvalg af aktiviteter og overnatningsmuligheder.

Som ATGs formand, stifter og ejer af Albatros Travel, Søren Rasmussen, siger: ”Fjorden, de betagende landskaber, vildtet, nordlyset og iskappen i forening med stabile vejrforhold, tilgængelighed for alle slags fly kombineret med en stigende krydstogtsturisme betyder, at Kangerlussuaq er et af Grønlands største uudnyttede turismepotentialer. Planerne styrkes yderligere af en fremtidig vej til Sisimiut og forbedrede flyforbindelser til Ilulissat og Maniitsoq.”

ATG etablerer fra næste sæson ”The Great Glacier Camp” ved Israndsøen, der dels skal supplere Ice Camp-produktet, dels være en eksperimenterende forløber for en kommende hytteby samme sted.

Direktør Jørgen Nielsen siger til standby.dk: ”Investeringen i en hytteby er en gevaldig mundfuld og vil bygge på nogle indhøstede erfaringer omkring logistik og bæredygtighed, som er en ledetråd i vores fortsatte udvikling. Samtidig etablerer vi en fiskecamp ved Robinson River, der bliver en anelse mere primitiv. Begge camps skal til dels kompensere for de manglende overnatningsmuligheder i højsæsonen og tilgodese nye turismeinitiativer fra bl.a. Air Iceland.”

ATG vil fra sæsonstarten (juni 2017) benytte de nye ATV-spor og tilbyde guidede ture i specialbyggede køretøjer mellem Kangerlussuaq og området nær den kommende havn, idet man håber snarest muligt at kunne fortsætte helt til Sisimiut.

ATG ser en stigende efterspørgsel efter adventure-produkter på de oversøiske markeder, bl.a. Kina, hvor der er stor interesse for sportslignende aktiviteter med relativt store fysiske udfordringer som maraton og hård vandring/trekking.

”Det er vores målsætning at gøre Kangerlussuaq til et rejsemål i sig selv og gerne i kombination med andre grønlandske destinationer som eksempelvis Sisimiut, der repræsenterer den kulturelle og historiske dimension,” lyder det fra ATG.