De besøgende får et indblik i det omfattende byggeri, og hvad det skal resultere i. (Foto: Femern A/S | PR)

Besøgstallet på Femern Bælt-center stiger markant

Over 14.000 flere gæster end i 2021 besøgte sidste år udstillingscenteret om Femern Bælt-forbindelsen, der er blevet etableret i Rødbyhavn. De besøgende stammer både fra ind- og udland.

Femern Bælt-forbindelsen, der vil strække sig fra Rødbyhavn på Lolland i Danmark til den tyske ø Femern, forventes først at stå endelig færdig i 2029, men allerede nu har offentligheden udvist en stor interesse for den 18 kilometer lange sænketunnel.

I forbindelse med byggeriet har anlægsselskabet blandt andet etableret et udstillingscenter i Rødbyhavn, hvor interesserede gæster kan se nærmere på billeder, film og modeller, der beskæftiger sig med alle aspekter af processen.

Derudover er der også blevet anlagt en udsigtsplatform, hvorfra de besøgende ved selvsyn kan se, hvad der i øjeblikket foregår på byggepladsen, hvor de omfangsrige elementer, som den fremtidige tunnel vil blive opbygget af, skal støbes.

Voldsom interesse
Det nuværende udstillingscenter blev åbnet i begyndelsen af 2021, da interessen fra publikum gjorde, at man kunne se, der var potentiale for mere end den daværende udstilling kunne rumme, og det tilbud har en hel del interesserede benyttet sig af i løbet af 2022.

I det netop forgange år blev udstillingscenteret besøgt af 37.294 gæster, hvilket er over 14.000 flere gæster end året før. Det fortæller FemernReport.

Selvom anlægsselskabet godt vidste, at offentligheden interesserede sig for byggeriet, havde man ikke konkrete forventninger til, hvordan besøgstallet ville udvikle sig i det forgangne år, og den store publikumsinteresse har dog også til en vis grad været en overraskelse.

”Det har været svært at forvente noget. Det gamle besøgscenter havde omkring 1.000 besøgende på et år. Men det var jo også før, byggeriet for alvor kom i gang. Men det her havde vi ikke forventet. Det er voldsomt,” udtaler kommunikationschef Morten Kramer Nielsen fra Femern A/S.

Resulterer i flere ansatte
Femern A/S oplyser desuden, at de besøgende både stammer fra Danmark og andre lande. Der er en særlig interesse blandt tyske turister. Det tilskrives, at man på udstillingscenteret i Rødbyhavn kommer tættere på byggeriet, end tilfældet er på det tilsvarende center i Burg på Femern.

Det er gratis at besøge centeret, da Femern A/S er et statsligt selskab, og det betyder, at man har en forpligtelse til at give offentligheden indsigt i, hvordan projektet skrider frem, fortæller kommunikationschefen.

I øjeblikket er der syv guider, som tager imod de besøgende på udstillingscenteret og svarer på eventuelle spørgsmål, men i lyset af den større publikumsinteresse i 2022 planlægger anlægsselskabet at ansætte yderligere ”en lille håndfuld”, der kan bidrage til at varetage denne opgave.


Relaterede artikler:

Tysk turisme gør klar til Femern-forbindelsen

Femern Bælt-forbindelsen øger behov for hoteller

Femern-projektet får knap en milliard i EU-støtte