Bundet opgave for Gulf Air CEO

Som den tredje CEO siden 2002 har Samer Majali overtaget chefposten i det Bahrain baserede selskab. Han kommer fra en tilsvarende stilling i Royal Jordanian og har fra dag ét fået sin handlefrihed kraftigt beskåret.

 

For blandt andet at leve op til forgængeren Bjorn Nafs indkøb af 35 Airbus og 16 Boeing Dreamliners, skal økonomien tilpasses, men fra parlamentet siger 1. viceformand Ghanem al-Buainain, at indfødte bahrainere og kun de absolut nødvendige top-ledere i flyselskabt kan afskediges.

 

FORgængernes indsats for at genrejse selskabet, er blevet forhindret af modstand fra landets parlament, som for eksempel kritiserede Bjorn Naf for at foretække udlændinge til ledende poster.

 

Jassim Husain Ali, medlem af parlamentets finans- og økonomiudvalg venter et tab i år på mellem 200 og 300 USD. Parlamentet ønsker at fjerne tabgivende ruter og reduktion af selskabets udenlandske agenter. Det erkendes, at det også vil betyde personalereduktioner, men politikerne vil ike acceptere afskedigelser af lokal arbejdskraft, med mindre det kan dokumenteres, at vedkommende ikke passer ders job ordentligt.

 

Gulf Air er i hår konkurrence med andr mellemøstlige flyselskaber som Emirates og Qatar Airways, der har etableret tætte rutenet mellem Mellemøsten og Europa.

 

Skrevet af Flemming Juul